Drobečková navigace

19. 6. 2007

Nadace ČEZ nadělovala v lokalitě Elektráren Tušimice a Prunéřov

Prunéřov/Tušimice – Symbolické šeky v celkové hodnotě 1 665 000 korun předali v úterý 19. června Otakar Tuček, ředitel Elektráren Tušimice a Prunéřov Skupiny ČEZ a Martin Klacián, koordinátor regionálních projektů Nadace ČEZ deseti obdarovaným subjektům z Chomutovska. Všechny byly vybrány správní radou nadace na základě doporučení vedení elektrárny, a to v grantovém řízení pro první pololetí roku 2007.

„Pomáháme tam, kde působíme či Chceme být dobrými sousedy; to jsou jen dvě z mnoha hesel Skupiny ČEZ, jimiž se řídíme nejen v lokalitách našich elektráren,“ říká Otakar Tuček, ředitel Elektráren Tušimice a Prunéřov. Prostřednictvím Nadace ČEZ se tak vrací část prostředků do regionů, v nichž Skupina ČEZ působí. Její dary míří do veřejně prospěšných projektů týkajících se školství, vědy a výzkumu, kultury, sportu, zdravotnictví, sociální oblasti i životního prostředí. „Jsme proto rádi, že jsme mohli nyní finančně přispět hlavně dětem v mateřských a základních školám a sportovcům.“

Mezi obdarovanými jsou tak MŠ ve Smetanovo sadech v Jirkově a MŠ v Husově ulici v Kadani. V první použijí 100 000 korun na opravu bazénu a modernizaci sauny, druhá mateřinka si za 90 000 korun pořídí na školní zahradu nové sportovní náčiní, průlezky, houpačky a podobně pro nejmenší děti. Základní škola v Chomutovské ulici v Kadani si za darované finanční prostředky ve výši 200 000 korun vybuduje Sluníčkovou počítačovou učebnu s 15 pracovními stanicemi.

Jednou z obdarovaných institucí Nadace ČEZ je i Základní škola Akademika Heyrovského v Chomutově. Na snímku přebírá od Martina Klaciána, koordinátora regionálních projektů Nadace ČEZ, symbolický šek na 300 000 korun ředitel školy, Miloš Zelenka (vlevo). Uprostřed přihlíží Otakar Tuček, ředitel Elektráren Tušimice a Prunéřov.

ZŠ Akademika Heyrovského v Chomutově vyčlenila darovaných 300 000 korun na projekt s názvem Přírodní vědy pro život. „Za peníze od Nadace ČEZ vybudujeme integrovanou odbornou pracovnu pro realizaci praktických i teoretických činností ve všech přírodovědných vzdělávacích oborech a tím zlepšíme vzdělávací podmínky našich žáků,“ nastínil využití darované částky Miloš Zelenka, ředitel školy.

Zkrátka nepřišla ani Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola v Chomutově, která si požádala o nadační příspěvek ve výši 250 000 korun na financování projektu Technická Interdisciplinární Pedagogika. Takzvaný TIP nyní umožní studentům vzdělávat se prostřednictvím mobilní počítačové učebny v podobě notebooků. Podle ředitele školy Jana Laciny budou studenti používat přenosné počítače ve standardních učebnách při předmětech, které jsou dosud vyučovány tradičními, tedy méně produktivními metodami.

Městská správa sociálních služeb v Kadani použila darované finanční prostředky na realizaci projektu, který je zaměřen na skupinu seniorů ohrožených vytěsněním z ústavů sociální péče do psychiatrických léčeben či specializovaných ústavů, kterých je pro trpící Alzheimerovou chorobou nebo jinými formami demence nedostatek. Za 150 000 korun zde tak poskytnou svým klientům větší individuální péči, kterou všichni potřebují. Okresní organizaci sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR v Chomutově pomůže 50 000 korun zrealizovat projekt Koník dětem s handicapem, který poskytuje kondiční a psychorehabilitační jízdy na koních a canisterapii jak dětem s mentálním či tělesným postižením, tak i kombinovanými vadami.

Jednou z obdarovaných institucí Nadace ČEZ je i obec Radonice. Na snímku přebírá od Martina Klaciána, koordinátora regionálních projektů Nadace ČEZ, symbolický šek na 175 000 korun místostarosta Oto  Trapp(vlevo).  Uprostřed přihlíží Otakar Tuček, ředitel Elektráren Tušimice a Prunéřov.

Další tři žadatelé, kteří uspěli v grantovém řízení Nadace ČEZ pro první pololetí letošního roku, investují finanční prostředky do sportovní oblasti. Obec Radonice za 175 000 korun vybaví posilovnu sportovní haly a tím podpoří sportovní aktivity obyvatel, zejména mládeže. Tenisový klub Kadaň zateplí za 150 000 korun objekt, sloužící v areálu tenisových kurtů pro potřeby klubu a Lyžařský oddíl TJ DNT Kadaň zrekonstruuje za 200 000 lyžařský vlek na sjezdovce Bílý potok na Klínovci.

„Máme pochopitelně radost, že úzká spolupráce Nadace ČEZ se zástupci Skupiny ČEZ v regionech umožňuje vycházet vstříc potřebám místních organizací a samospráv. Jelikož chceme pomáhat účinně a systematicky, je potřeba mít kvalitní informace o problémech, které neziskové organizace v daných lokalitách chtějí řešit. Zaměření výše uvedených projektů napovídá, že vedení elektráren Tušimice a Prunéřov pečlivě vybíralo. Líbí se mi, že spektrum obdarovaných zahrnuje jak všechny stupně školství, tak i žadatele ze sociální oblasti a sportu,“ uvedl na závěr Martin Klacián, koordinátor regionálních projektů Nadace ČEZ.

Ota Schnepp
mluvčí skupiny ČEZ pro severní Čechy


Nadace ČEZ je partnerem Skupiny ČEZ v oblasti poskytování sponzorských darů. Pod původním názvem Nadace Duhová energie byla založena v roce 2002 a svoji činnost zahájila v únoru 2003. Například jen v loňském roce rozdělila mezi žadatele 187 907 600 korun. Podpořeno bylo přitom 554 projektů v rámci celého území, na němž v ČR Skupina ČEZ působí. Ta byla v roce 2006 opětovně vyhlášena největším firemním dárcem v České republice podle absolutního objemu rozdělených prostředků v žebříčku FIREMNÍ TOP FILANTROP