Drobečková navigace

14. 3. 2023

Nadace ČEZ nabízí pomocnou ruku českým neziskovkám, a to díky grantu Neziskovky 2023, mohou získat až 200 000 korun

Střední Čechy - Až 200 tisíc korun na svůj rozvoj v rámci grantu Neziskovky 2023 mohou získat české neziskové organizace od Nadace ČEZ. Peníze pak mohou využít například na vzdělávání či zlepšení motivace personálu, na rozšíření poskytovaných služeb nebo třeba na získání různých certifikací. Loni Nadace ČEZ takto podpořila 116 projektů celkovou částkou 9,9 milionů korun. O grant Neziskovky 2023 lze zažádat do konce března letošního roku.

motivový obrázek

„Stejně jako v jiných oblastech, i v sociální péči se metody a přístupy neustále vyvíjejí a posouvají dopředu, aby péče o klienty byla co nejvíce přizpůsobená jejich individuálním potřebám. Neziskové organizace, které chtějí nabízet špičkovou péči, se proto musí neustále rozvíjet, začleňovat nové poznatky do svých programů, vzdělávat se, zlepšovat… Jsme rádi, že můžeme českému neziskovému sektoru v tomto pomoci,“ říká ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

S nápadem grantu zaměřeného na rozvoj samotného neziskového sektoru, přišla Nadace ČEZ před čtyřmi lety. Doposud byly podpořeny 243 projekty, na jejichž realizaci věnovala nadace téměř 20 milionů korun. Jen vloni schválila 116 projektů za bezmála 10 milionů. „Smyslem grantu Neziskovky je především podpora rozvoje a profesionalizace neziskových organizací, které poskytují služby přímé sociální péče. Příjem žádostí probíhá do 31. března a organizace mohou získat až 200 tisíc korun,“ doplňuje ředitelka nadace.

V rámci Středočeského kraje přitom jen vloni uspělo se žádostí o grant 20 organizací, mezi které Nadace ČEZ přerozdělila celkem 1 695 640 korun. Jednalo se například o HOSPIC TEMPUS, z.s., Mělník; Prostor plus o.p.s., Kolín; Domov Na Výsluní - Hořovice; Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb – Mnichovo Hradiště; FIT SENIOR Příbram, z.s.; Povídej, z. s. – Kutná Hora; Laxus, z. ú. – Nymburk; Klubíčko Beroun, z. ú.; Náruč, z.s. – Řevnice; Hospic svaté Hedviky, o.p.s. – Kladno;  Cesta životem bez bariér, z.s. – Paběnice či Dítě a kůň, z.s. - Sdružení pro hipoterapii – Miskovice. Finanční prostředky neziskovky vesměs použily na další vzdělávání svých pracovníků, podporu profesionalizace a strategického řízení, další rozvoj kvalit jimi poskytovaných služeb a podobně. 

Grant zaměřený na rozvoj, zvýšení kvality a profesionalizaci neziskových organizací v sociální oblasti vypsala Nadace ČEZ poprvé na podzim 2020. Využít jej mohou například hospice, stacionáře, azylové domy, denní centra, poradny, terapeutické dílny apod. Je určený právě na profesní rozvoj těchto neziskovek: finance lze využít například na mzdové náklady, úhradu školení a seminářů, nákup vybavení a služeb souvisejících s rozvojem, nebo na pokrytí nákladů souvisejících se získáním známek kvality či registrace. Více informací o podmínkách grantu Neziskovky lze dohledat na webu Nadace ČEZ.

 Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy