Drobečková navigace

3. 11. 2020

Na 215 stromů a keřů vysázeli v jihomoravských Jezeřanech-Maršovicích

Kvůli vládním opatřením nemohli sázet občané, proto do země vysadila 15 javorů zahradnická firma. Javor mleč doplnila linie keřů složená z ptačího zobu, svídy, zimolezu, brslenu a hlohu v celkovém počtu 200 kusů. Akci finančně podpořila Nadace ČEZ v rámci grantového řízení Stromy.

motivový obrázek

Výsadba byla realizována na místě, kde historicky rostly náletové dřeviny, které byly odstraněny z důvodu stáří a nevzhlednosti. Ve spojitost s tím, ale došlo ke zvýšení prašnosti v blízké ulici z důvodu místem procházejí nezpevněné komunikace. Tuto situaci chtěli zastupitelé obce řešit. Proto bylo rozhodnuto zde vytvořit výsadbu novou, která by situaci vyřešila a zároveň lokalitě dodala na atraktivitě.

„Původně byla akce plánována jako akce veřejná se zapojením spoluobčanů naší obce Jezeřany-Maršovice. V minulosti již podobné akce u nás proběhly a je o ně nemalý zájem. Vzhledem k vládním nařízením týkající se shromažďování lidí jsme museli nakonec celou akci zrealizovat pouze za pomoci dodavatelské firmy výsadbového materiálu a jejich zaměstnanců,“ říká Ondřej Čáp místostarosta Jezeřan - Maršovic.

Vysázen byl javor mleč v počtu 15 kusů, který je a nadále bude dominantní dřevinou výsadby doplněný dvěma stovkami keřů hlohu, svídy, zimolezu nebo ptačího zobu. Celá akce vznikla za podpory Nadace ČEZ, která se na celkových nákladech více než 118 tisíc korun podílela částkou 95 350 Kč.

Lípy, habry, duby či ovocné stromy zapouštějí kořeny v obydlených místech i volné krajině díky grantovému řízení Nadace ČEZ Stromy už devět let. „V letošním roce byl schválen zatím historicky nejvyšší objem financí na výsadbu zeleně. Na zkrášlení české krajiny vynaloží nadace osm miliónů korun. Doposud bylo podpořeno už 550 projektů za bezmála 60 miliónů korun. Těší nás, že můžeme vycházet vstříc aktivitám obcí a měst a zároveň přispívat ke snížení emisí CO2 a dalších škodlivých látek,“ uvedla ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

Obec Jezeřany-Maršovice (německy Jeseran-Marschowitz) se nachází v okrese Znojmo v Jihomoravském kraji. Žije zde 794 obyvatel. Obec je tvořena dvěma srostlými vesnicemi, které byly sloučeny v roce 1960 v jednu obec.   www.jezerany-marsovice.cz

Jana Štefánková
specialista komunikace ČEZ a zástupce Nadace ČEZ pro Vysočinu a jižní Moravu