Drobečková navigace

28. 11. 2019

Klienti centra Život bez bariér jsou na vánoce připraveni i díky Nadaci ČEZ

Občanské sdružení Život bez bariér, které pomáhá zdravotně postiženým a seniorům se na vánoce připravuje delší dobu. Ve svých dílnách klienti vyrábí vánoční textilní dekorace, keramické výrobky, adventní věnce a spoustu dalších krásných drobností. Své výrobky nabízí na vánočních trzích buď přímo v centru nebo objíždí vánoční trhy a jarmarky. Nadace ČEZ spolupracuje s centrem dlouhodobě a od roku 2008 činí její příspěvek více jak 560 tisíc korun.

motivový obrázek

Výroba dekoračních věcí, ale i další práce pomáhají zdravotně postiženým a seniorům k začlenění se do života. „Minulý týden jsme měli dny otevřených dveří v Centru bez bariér. Uživatelé Denního stacionáře i Sociální rehabilitace se aktivně zapojili a zároveň si tak nacvičili systém rozvržení a organizace vlastní práce. Pod dohledem našich pracovnic zdobili stromek, vyráběli různé výrobky pro veřejnost, uklízeli terasy i interiér a společně vystavili výrobky chráněných dílen, a tak pomohli vytvořit jedinečnou kolekci originálů na prodej,“ říká ředitelka Jitka Fučíková.

Život bez bariér připravuje pro zdravotně postižené a seniory každý rok několik akcí, které mají za cíl pobavit, navodit dobrou náladu, vzdělávat, rozpohybovat a různými dalšími způsoby umožnit aktivní trávení času osobám se zdravotním postižením a seniorům a podpořit jejich společenskou i pracovní integraci. „Připravovanými akcemi a projekty chceme podpořit navazování přátelství, sdílení společných zážitků, šíření zpráv a překonávání všech druhů bariér,“ upřesňuje Jitka Fučíková.

Na výrobky Centra se mohou těšit i zaměstnanci Skupiny ČEZ. Život bez bariér bude prodávat své výtvory společně s dalšími dílnami v rámci Trhů chráněných dílen v objektu ČEZ, a.s. na Riegrově náměstí 1493 v Hradci Králové 4. prosince 2019.

Život bez bariér  Nová Paka  Občanské sdružení Život bez bariér bylo založeno v roce 2004 a od této doby pomáhá zdravotně postiženým a seniorům odhalit jejich potenciál a znovu se začlenit do společnosti. Vznikl tak subjekt, který nejen že zajistil pro výše zmíněnou skupinu spoluobčanů sociální služby, které v regionu Novopacka chyběly, ale dlouhodobě se o zájmy této skupiny obyvatel stará. Občanské sdružení se o zájmy zdravotně postižených a seniorů stará prostřednictvím nabídky sociálních služeb (odborné sociální poradenstvísociální rehabilitace a denní stacionář), doplňkových akcí a programů, vytvářením pracovních míst pro zdravotně postižené.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice.

 

Kontakt:

Nadace ČEZ                                          Skupina ČEZ                                        

Daniel Novák                                        Šárka Lapáčková Beránková                                            

Tel: 724 446 611                                 Tel: 602 415 282                                

daniel.novak01@cez.cz                      sarka.berankova@cez.cz