Drobečková navigace

27. 12. 2021

Ježíšek přinesl do Azylového domu pro rodiče s dětmi v Třebíči novou profesionální pračku.

Rodiče i personál azylového domu už na novou pračku pomýšleli delší dobu. Na konci roku se podařilo prostřednictvím Nadace ČEZ a sportovcům s EPP Pomáhej pohybem podpořit nákup potřebného zařízení.

motivový obrázek

Azylový dům slouží k přechodnému ubytování rodin s dětmi i samotných žen, které se nachází v nepříznivé sociální situaci. Dvě velké pračky, které mají za sebou už delší provoz a jsou neustále vytížené bylo třeba nahradit novými. Jednu z nich „koupila“ Nadace ČEZ a uživatelé aplikace EPP Pomáhej pohybem, kteří proměnili svoji energii na pomoc druhým.

„Děkujeme za finanční dotaci a v ní obsažený pohyb každého, kdo se zapojil. Pořízená profesionální pračka je odolnější a má kratší dobu praní. Ušetříme tak na opravách a zároveň zajistíme vyprání toho, co mámy, tátové i celé rodiny s dětmi potřebují,“ říká Magdaléna Nováková, koordinátorka Azylového domu pro rodiny s dětmi, který spadá pod Oblastní charitu Třebíč.

Zařízení s profesionálním personálem poskytuje kromě ubytování v bytových jednotkách s vlastním sociálním zařízením také základní sociální poradenství, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i pomoc při obstarávání osobních záležitostí. Sociální pracovnice pomáhají vytvářet podmínky pro zdravý rozvoj dětí. Kapacita ubytování je 61 míst a je dlouhodobě naplněna. V roce 2020 bylo v průměru přítomno 59 uživatelů, z toho cca 30 dětí.  Oblastní charita Třebíč provozuje azylový dům od roku 1995, jedná se o jedno z 26 středisek, které OBCHT provozuje.

 

Kontakt: Jana Štefánková, regionální zástupce Nadace ČEZ pro jižní Moravu a Vysočinu, útvar komunikace JE Dukovany (jana.stefankova@cez.cz, t.č. 724 804 786)

Jak EPP – Pomáhej pohybem funguje (www.pomahejpohybem.cz)

Aplikace zaznamenává pohyb uživatele při jím zvolené sportovní aktivitě. Kromě běžných údajů o rychlosti, čase, tempu či vzdálenosti také generuje body, které může uživatel kdykoli věnovat některému z aktuálně nabízených projektů neziskových organizací, škol nebo obcí. Pokud uživatelé aplikace svým pohybem nashromáždí za daný čas určitý počet bodů, Nadace ČEZ projekt podpoří konkrétní dopředu stanovenou částkou. Neziskové organizace o umístění svého projektu do aplikace žádají v rámci jednoho z grantových řízení, dle povahy projektu.

Nadace ČEZ, Duhová 1531/3, 140 53  Praha 4, www.nadacecez.cz