Drobečková navigace

15. 2. 2021

Jednotka sboru dobrovolných hasičů v obci Lhoty u Potštejna si na zásahy posvítí

Obec Lhoty u Potštejna pro svoji jednotku si z daru od Nadace ČEZ pořídila elektrocentrálu a osvětlovací techniku. Nadace ČEZ na vybavení přispěla částkou 30 tisíc korun. Zbylou část uhradila obec ze svého rozpočtu.

motivový obrázek

Dobrovolní hasiči jsou pro obec velmi důležití. Pomáhají při mimořádných událostech a jsou připraveni kdykoli pomoci. Ke své nelehké práci potřebují i kvalitní vybavení. Nadace ČEZ jednotce, v rámci grantového programu Podpora regionů, přispěla na benzínovou elektrocentrálu, osvětlovací techniku a kabeláž. Vybavení jednotce opravdu chybělo. Jeho pořízením se zkvalitní zásahy jednotky především v noci, kdy hasiči budou moci dobře osvětlit místo zásahu. Elektrocentrála zase umožní připojení dalších elektrických přístrojů – například ponorných kalových čerpadel, vysokotlakých čističů nebo průmyslových vysavačů.

Jen v loňském roce jednotka vyjížděla k devíti technickým zásahům.

„S nákupem nového zařízení došlo ke zkvalitnění záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech. Jsme za prostředky od Nadace ČEZ moc rádi. Naše jednotka má 17 členů a zasahuje nejen v naší obci Lhoty u Potštejna, ale i v okolních obcích. Jsme vybaveni dopravním automobilem a cisternovou automobilovou stříkačkou,“

upřesňuje činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů Lhoty u Potštejna jejich velitel Martin Růžička.

Nadace ČEZ jednotky dobrovolných i profesionálních hasičů podporuje pravidelně. Uvědomujeme si prospěšnost a pomoc jednotek sborů dobrovolných hasičů nejen při požárech, povodních, nehodách, ale rovněž při dalších mimořádných událostech. Vždyť v nezáviděníhodné situaci se může ocitnout každý z nás a bude vděčný za pomoc.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Lhoty u Potštejna je zřízena dle zákona č. 133/1985 o požární ochraně jako organizační složka obce, která je zařazena mezi jednotky požární ochrany kategorie III a tím pádem do základních složek integrovaného záchranného systému. Na žádost Krajského operačního střediska – KOPIS její členové zasahují nejen v obci Lhoty u Potštejna, ale i v dalších okolních obcích.

 

Kontakt
Skupina ČEZ JSDH Lhoty u Potštejna
Šárka Lapáčková Beránková    Martin Růžička
tel: 602 415 282 tel.: 605 191 239
e-mail: sarka.berankova@cez.cz e-mail: hasici.lhoty@seznam.cz

 

Mgr. Šárka Lapáčková Beránková,
regionální manažer komunikace a mluvčí Skupiny ČEZ