Drobečková navigace

16. 8. 2023

Do volné přírody se vrátili vyléčení dravci

Hradec Králové, srpen 2023 – Pracovníci Záchranné stanice Pasíčka společně se zástupci Nadace ČEZ a Miroslava Krčila, radního Pardubického kraje a dalších přihlížejících navrátili do volné přírody poblíž obce Kunětice přes dvě desítky vyléčených zvířat - poštolky, sovy i vzácné káně. Skupina ČEZ a Nadace ČEZ podporuje Záchranou stanici živočichů na Pasíčkách pravidelně. Za prostředky od Nadace byl rozšířen celý areál stanice a pořízen speciální automobil na svoz zraněných zvířat. Nadace ČEZ v letošním roce podpořila Záchrannou stanici částkou půl milionu korun.

motivový obrázek

Záchranná stanice v obci Bor funguje již 25 let a zachránila tisíce nejen zraněných opeřenců, ale i dalších živočichů. Částka od Nadace ČEZ pomůže s financováním, modernizací a dovybavením areálu Záchranné stanice na Pasíčkách. Prostředky budou využity na výstavbu nového multifunkčního komplexu voliér pro léčbu a rehabilitaci ptáků i savců s možností úpravy velikosti jednotlivých voliér. Současně vzniknou dvě nové voliéry pro rehabilitaci čápů a brodivých ptáků a dvě voliéry pro drobné ptačí druhy. Bude pořízeno technické vybavení - drobné nářadí, užitkový automobil, traktor s příslušenstvím, tlakový čistič, čerpadla, chovné, odchytové a přepravní vybavení a potřebné technologie k provozu stanice.

„Jsme v situaci, kdy zařízení a jeho činnost bere veřejnost zcela automaticky a nám významně narostly počty přijímaných zvířat i náklady na provoz. Výrazně se zvýšil počet návštěvníků i účastníků vzdělávacích programů. A nám některé zařízení chybí a některé dosluhuje. Snažíme se prostředky získat z různých operačních programů i nadací. Nadace ČEZ nás podporuje pravidelně již několik let a my jsme za to velmi rádi,“ upřesňuje Josef Cach ze Záchranné stanice Pasíčka.

Areál Záchranné stanice volně žijících živočichů „Pasíčka“ je zařízením Českého svazu ochránců přírody a nachází se poblíž obce Bor u Skutče. Hlavním posláním zařízení je léčba poraněných a oslabených živočichů s následným navracením zpět do přírody, zejména z území Pardubického kraje a části kraje Vysočina. Z tohoto důvodu zde vyrostlo uskupení různých léčebných voliér a kotců zejména pro ptáky, kteří tvoří největší část pacientů zařízení. Ročně projde zařízením okolo 1500 zraněných zvířat, navrátit zpět do přírody se daří přes 60 % z nich. Mimoto jsou řešeny operativně případy v terénu, a to například navracení mláďat, přemisťování spadlých hnízd, přisazování k adoptivním rodičům, odchyty ptáků v halách či supermarketech a podobně. V roce 2022 prošlo zařízením přes 1700 zvířat. Část areálu slouží pro ekologickou výchovu a ročně se ekovýchovných programů účastní více jak 8 000 dětí i dospělých a více jak 10 tisíc zájemců z řad veřejnosti stanici navštíví.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice.

Více informací na www.nadacecez.cz

Šárka Lapáčková Beránková

mluvčí Skupiny ČEZ