Drobečková navigace

11. 11. 2021

Díky grantu Nadace ČEZ se do naší krajiny vrátilo už téměř 108 000 stromů. Podzimní výsadby v obcích jsou v plném proudu. V těchto dnech sází stromy například ve Vedrovicích nebo v Miroslavi na jižní Moravě.

Deset let už funguje grant Stromy Nadace ČEZ, jehož cílem je vracet do české krajiny původní odrůdy prostřednictvím alejí, stromořadí, obecních sadů či veřejných zahrad a parků. Doposud podpořil 600 projektů za bezmála 65 milionů korun. Celkem už díky němu zkrášluje a ozdravuje Českou republiku 107 747 stromů mimo lesní porosty, přes 3 800 dalších přibude letos. Podzimní výsadby v obcích a městech probíhají právě v těchto dnech jako například ve Vedrovicích nebo Miroslavi na jihu Moravy.

motivový obrázek

Největší firemní nadace v České republice se již deset let prostřednictvím svého grantu Stromy snaží o to, abychom se mohli i v budoucnu potěšit pohledem na vzrostlé dřeviny i jinde než v lese. Celkem již vrátila do krajiny desítky tisíc stromů, v letošním roce podpořila výsadbu dalších více než 3 800 sazenic. Podzimní výsadba v obcích a městech probíhá právě v těchto dnech. O proběhlém víkendu například vysázeli občané Vedrovic u Moravského Krumlova na 51 švestek, třešní a hrušní.

„Celkem jsme s Nadací ČEZ vysázeli za poslední roky už 246 stromů,“ říká starosta Vedrovic Richard Janderka. Začali jsem v roce 2014, kdy jsme obnovili původní stoletou hrušňovou alej při příjezdu do obce, ta už měla letos první plody,“ dodává Richard Janderka.  

Sázení stromků probíhá většinou formou společné akce, kde se potkávají celé rodiny. „Díky tomu se děti jako generace budoucnosti přirozeně učí o zeleň pečovat a chránit ji,“ říká ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

V rámci grantu Stromy mohou o příspěvek až 150 000 korun od loňska kromě obcí žádat i různé organizace, spolky či školy. Ačkoliv aleje a stromořadí stále mezi žádostmi převažují, objevují se i nové projekty. Obce revitalizují své parky i náměstí, zastiňují dětská hřiště a odpočinková místa, zakládají arboreta či obnovují bývalé sady. „Letos se nám sešlo 155 žádostí, což je podobné množství jako v loňském roce. Prioritou grantu zůstává výsadba původních dřevin, tak aby stromy měly co nejlepší podmínky pro růst,“ doplňuje Michaela Ziková.

V průběhu tohoto týdne aktuálně sází pracovníci města Miroslav stromy v ulici Údolní podél řeky Miroslavky. „V oblasti ulice Údolní v Miroslavi probíhala v letech 2019-2021 rozsáhlá rekonstrukce komunikací. Stromy a dřeviny, u nichž byl zdravotní stav a provozní bezpečnost posouzeny jako havarijní, bylo nutné vykácet. Nově vysazované stromy byly vybrány dle specifických podmínek prostředí podél toku Miroslavky. Jedná se o smíšená stromořadí ovocných a neovocných dřevin,“ říká starosta Miroslavi Martin Plechatý.

K tématu výsadby stromů se hlásí také zaměstnanci ČEZ, a to převážně v lesích poničených kůrovcovou kalamitou. Ke splnění závazku vysázet strom za každého zaměstnance ČEZ, tedy téměř 23 000 stromů, se přidali i energetici z Dukovan, když letos v říjnu během jednoho dobrovolnického dne vysázeli na 2 000 sazenic dubů, buků a javorů v ochranném pásmu vodního zdroje Heraltice na Vysočině.

Jana Štefánková, zástupce Nadace ČEZ pro Vysočinu a jižní Moravu