Drobečková navigace

27. 5. 2021

Děti, pojďte si hrát

Hlinsko 25. května 2021 – Středisko volného času Pohoda a Pohoda cool si díky Nadaci ČEZ a její aplikaci EPP pořídilo nové herní prvky. Chce tak zaujmout a přilákat další zájemce z řad dětí a teenagerů ke smysluplnému trávení volného času. Na nákup nových herních prvků přispěla Nadace ČEZ částkou 150 tisíc korun, kterou lidé vysportovali v rámci aplikace EPP – Pomáhej pohybem.

motivový obrázek

Středisko volného času nabízí dětem a mladým lidem možnosti, jak trávit volný čas. V Hlinsku se podařilo vytvořit skupinu asi 50 dětí, které pravidelně klub navštěvují a účastní se všech aktivit klubu. Tato skupina pozitivně působí na další děti, které se bezprizorně potulují po městě a jejich jedinou zábavou je ničení majetku, drobná kriminalita apod.

Nadace ČEZ se proto v rámci svého grantového řízení Podpora regionů rozhodla podpořit středisko částkou 150 tisíc korun. Částka pomohla vybavit prostory zařízení novými herními prvky. Byl pořízen stůl na stolní tenis, venkovní kuželník, rondo s míčky, labyrint a šplhací sestava.

Pracovníci střediska mají nelehký úkol zaujmout a stáhnout děti z ulic a parků do zařízení, kde se budou cítit bezpečně a postupně si zvyknou trávit svůj volný čas smysluplně.  

 „Snažíme se přilákat a zaujmout děti a dospívající, snažíme se bojovat proti dětské kriminalitě ve městě a okolí a eliminovat predelikventní chování všech cílových skupin. Máme úspěchy. Daří se nám stáhnou děti z ulic a parků. Ve středisku systematickou prací, interaktivními hrami, a zejména profesionálním přístupem pedagogů, a vychovatelů působíme na děti a mládež výchovně, odbornými radami a doporučeními motivujeme i jejich rodiče. Pracujeme s dětmi bez rozdílu věku, pohlaví, rasy, barvy pleti i národnosti.  Našim cílem je také této skupině dětí vštípit pocit odpovědnosti za své jednání, vrátit důvěru v komunikaci s dospělým člověkem, nebát se svěřit se svými problémy a řešit je,“ upřesňuje své nelehké poslání Jiří Hrabčuk, ředitel střediska. „Nadaci ČEZ děkujeme za finanční  podporu a věříme, že nové krásné vybavení zahrady sem přiláká další zájemce,“ upřesňuje Jiří Hrabčuk.

Sportovně-charitativní aplikaci EPP-Pomáhej pohybem s nadsázkou využívá každý 20. obyvatel České republiky. Od jejího spuštění v květnu 2015 si ji totiž stáhlo přes 516 tisíc lidí. Dohromady s ní strávili přes 713 let a 890krát obkroužili Zeměkouli kolem rovníku. U příležitosti svých 6. narozenin přichystala „EPPka“ svým fanouškům novou funkci virtuálních týmů. Do podpory vybraných neziskových projektů se tak mohou společně zapojit třeba školní třídy, sportovní družstva nebo rodiny.

Jak EPP– Pomáhej pohybem funguje

Aplikace zaznamenává pohyb uživatele při jím zvolené sportovní aktivitě. Kromě běžných údajů o rychlosti, čase, tempu či vzdálenosti také generuje body, které může uživatel kdykoli věnovat některému z aktuálně nabízených projektů neziskových organizací, škol nebo obcí. Pokud uživatelé aplikace svým pohybem nashromáždí za daný čas určitý počet bodů, Nadace ČEZ projekt podpoří konkrétní dopředu stanovenou částkou. Neziskové organizace o umístění svého projektu do aplikace žádají v rámci jednoho z grantových řízení, dle povahy projektu. https://pomahejpohybem.cz/

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací na www.nadacecez.cz

Středisko volného času POHODA a POHODA COOL vzniklo v roce 2013, jako první soukromé školské volnočasové zařízení pro děti a mládež v Pardubickém kraji. Jeho posláním a ideou je naplňování volného času dětí a mládeže ve věku 7 - 26 let. Zařízení je rozděleno na dvě, na sobě nezávislé části. Část Pohoda - volnočasové zařízení pro děti a školní mládež ve věku 7 - 15 let. Nabízíme kurzy vaření, výtvarné činnosti, pohybové činnosti, a také několik druhů školního doučování / matematika, český jazyk, informatika  a další. Ve volnočasovém klubu, kam mohou děti přijít zcela zdarma, mají možnost aktivně trávit svůj volný čas, je zde velké množství herních prvků, multimediální techniky, počítačová učebna a na zahradě 10 jamkový minigolf. Část Pohoda Cool je zařízení pro mládež ve věku 15 - 26 let nabízí návštěvníkům akternativní využití volného času v příjemném prostředí klubu, kam je vstup zdarma, a kde se mohou setkávat, sledovat sportovní přenosy, účastnit se filmových večerů, využít spousty herních prvků / kulečník, stolní tenis, fotbálek, air hockey, X- BOX, internetovou kavárnu /, nebo mohou jen přijít posedět a dát si kávu, nealkoholický drink.

Šárka Lapáčková Beránková

mluvčí Skupiny ČEZ pro východní Čechy