Drobečková navigace

Podpora regionů

Podporujeme veřejně prospěšné projekty. Předkládané žádosti se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí.

Podpora regionů

Podporujeme veřejně prospěšné projekty. Předkládané žádosti se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí.

Důležité informace pro žadatele

Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí.

 

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM

Příjemcem nadačního příspěvku mohou být  právnické osoby se sídlem v České republice, které splňují kritéria daná Podmínkami grantového řízení Podpora regionů.

TERMÍN VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ PRO ROK 2024

 

Žádosti přijímáme v průběhu celého roku.    

 

O JAKOU ČÁSTKU LZE ŽÁDAT

Maximální částka není stanovena.

 

ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Žádost lze podat výhradně vyplněním a odesláním žádosti prostřednictvím Online systému na webové adrese: www.zadost.online (dále jen jako „evidence“). Nedílnou součástí žádosti jsou povinné přílohy uvedené v Podmínkách a přímo v evidenci.

.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

Žadatel je o výsledku posouzení žádosti správní radou informován prostřednictvím evidence do 30 dnů po jejím zasedání.

 

KONTAKT NA NÁS

Tel.: 211 042 604

PODPORA REGIONŮ - PODMÍNKY GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ 
INFORMACE PRO ŽADATELE - CO VÁS ZAJÍMÁ A CO POTŘEBUJETE VĚDĚT
SOUHLAS ZŘIZOVATELE - FORMULÁŘ PRO ŽADATELE - PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

 

Chci podat žádost