Zaměstnanecké granty

Úvod » Vyhlašovaná grantová řízení » Zaměstnanecké granty

Příjem žádostí v grantovém řízení Zaměstnanecké granty pro rok 2020 byl ukončen.

V tuto chvíli probíhá zpracování došlých žádostí.

  • Zaměření

Zaměstnanecké granty jsou zaměřeny na podporu neziskových organizací v České republice, na jejichž činnosti se aktivně podílí zaměstnanci Skupiny ČEZ (SKČ). Předkládané projekty se mohou týkat podpory veřejně prospěšných aktivit zaměřených na děti a mládež, zdravotnictví, sociální péči, osoby s handicapem, vědu a výzkum, vzdělávání, kulturu, amatérský sport či životní prostředí (např. sportovní oddíly, dobrovolní hasiči, zájmové kroužky, atd.), ve kterých se zaměstnanci sami aktivně angažují (nikoliv pouze členové jejich rodiny).

  • Stav vyřízení  Žádosti o nadační příspěvek    

Stav podané žádosti lze sledovat prostřednictvím Online systému na webové adrese: www.zadost.online(dále jen jako „evidence“).

  • Posouzení žádosti

O přidělení nadačního příspěvku rozhodne správní rada Nadace ČEZ, přičemž zohlední výsledky zaměstnanecké ankety.

  • Vyhlášení výsledků

Žadatel je o výsledku posouzení žádosti správní radou informován prostřednictvím evidence nejpozději 30 dnů po zasedání správní rady.

 

Kontakt

Soubory ke stažení:

Dokument Typ Velikost
Zaměstnanecké granty - Podmínky grantového řízenípdf196 kB
Nahoru
Menu:
Copyright 2020 Nadace ČEZ | Všechna práva vyhrazena | www.cez.cz Informace o webu | Nastavení cookies | Mapa stránek