Drobečková navigace

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Ticho neléčí

Projekt Ticho neléčí je zaměřen na rodiny, které mají děti se sluchovým postižením. Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové již od svého založení v r. 1990 pomáhá lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní nebo sociální stav obtížně integrují do společnosti.  Sluchové postižení není na první pohled viditelné, a tak si jen málokdo uvědomuje, jak negativní důsledky má na duševní vývoj dítěte. Nemožnost rozvíjet řeč způsobuje, že se dítě jeví jako opožděné, i když jeho inteligence může být i nadprůměrná. Pokud dítě dostane sluchadla dostatečně včas, může se lépe integrovat do běžné školy, školky a má možnost navazovat běžné kontakty se svými vrstevníky. Projekt Ticho neléčí takto pomohl 15 rodinám příspěvkem právě na tuto pomůcku.

   
Projekt

Ticho neléčí

Organizace Výbor dobré vůle-Nadace Olgy Havlové
Rok 2020
Příspěvěk Nadace ČEZ 150 000 Kč