Drobečková navigace

Šilhánek a syn, a.s.

Výsadba park Petrohrad

V rámci projektu byla osázena severní parková louka původními stromy a křovinami. Veřejně přístupný park bezprostředně navazuje na intravilán obce a je součástí nemovité kulturní památky Zámek Petrohrad. V objektu je umístěna státní psychiatrická léčebna a také slouží místní škole.  Lokalita je součástí kdysi velmi rozlehlých krajinářských úprav okolní krajiny vzniklých za působení Černínů. Na lokalitě se dochovalo několik drobných historických staveb a celková kostra parku zůstala rovněž zachována.

   
Projekt Výsadba park Petrohrad
Organizace Šilhánek a syn, a.s.
Rok 2020
Příspěvek Nadace ČEZ 116 000 Kč