Drobečková navigace

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žďárky

Nákup vybavení pro družstvo mladých hasičů a dorostu

Organizace má 135 členů. 21 členů se účastní soutěží mladých hasičů a dorostu do 18 let. Nadační příspěvek posloužil pořízení vybavení pro družstvo mladých hasičů. Nakoupeny byly hadice, savice, přilby a další potřebné vybavení. 

SDH Žďárky pomáhá v obci při ochraně majetku, osob a při živelných pohromách. Dobrovolní hasiči pořádají hasičské závody, soutěže,  tradiční hasičský ples, pálení čarodějnic a vypomáhají na akcích obce Žďárky pořádaných Obecním úřadem.

   
Projekt Nákup vybavení pro družstvo mladých hasičů a dorostu
Organizace SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žďárky
Rok 2020
Příspěvek Nadace ČEZ 30 000 Kč