Drobečková navigace

19. 4. 2024

Severní a jižní část Čečelic propojují nově hned tři Oranžové přechody, dosud v obci bezpečné přecházení přes páteřní komunikaci chybělo

Čečelice – Hned tři nové Oranžové přechody se podařilo nasvítit díky stejnojmennému grantu Nadace ČEZ za 120 000 korun ve středočeské obci Čečelice. Ten nejvytíženější se nachází v Konětopské ulici v blízkosti obecního úřadu, pohostinství, místního obchodu a základní a mateřské školy. Využívají ho tak hlavně děti při cest do školy a ti menší i s rodiči, když jdou do mateřinky. Ostatní pak, mají-li pěšky namířeno na úřad, do zaměstnání, za místními službami, případně i za sportem a zábavou. Přechod tak tvoří jakýsi „středový most“ mezi severní a jižní částí obce.

motivový obrázek

„Konětopská ulice tvoří páteřní komunikaci obce. Poblíž nově nasvíceného přechodu se napojuje na silnici II. tř. č. 244, kterou skrze Čečelice a další obce na trase spojuje s nájezdem na dálnici D10.   Vzhledem ke svému profilu navíc svádí řidiče k rychlejší jízdě, takže často dochází k překračování maximálně povolené rychlosti. To je zvláště za snížené viditelnosti nebezpečné pro přecházející chodce. Proto jsme zažádali o grant u Nadace ČEZ, abychom zvýšili jejich bezpečnost, ať už jdou k nám na úřad či využívají přechod při svých cestách za vzděláním, do zaměstnání či službami a zábavou,“ říká starosta  Jiří Kábrt. Jak ještě dodal, právě kvůli rychlejší jízdě některých motoristů zde nechali nainstalovat i měřiče rychlosti. „Věříme, že tím jsme ještě více zvýšili bezpečnost chodců v této lokalitě.“  

Přechod u obecního úřadu, tedy v centru Čečelic, není ovšem jediný, který se podařilo z nadační částky 120 000 korun zrealizovat. Druhý se nachází na začátku Všetatské ulice a dokonce třetí na konci Konětopské ulice směrem k nájezdu na dálnici D10. Tam také začíná i měření rychlosti směrem do obce. „Realizace všech tří přechodů přišla obec zhruba na 220 000 korun, takže 120 000 od Nadace ČEZ byla pro nás příjemná finanční injekce. Vše jsme si dělali svépomocí, tím jsme i hodně peněz ušetřili. Kdybychom si najali nějakou dodavatelskou firmu, tak bychom opravdu měli jen na jeden Oranžový přechod,“ podotkl starosta.

Města a obce mají možnost bezpečnost na rušných komunikacích nejen v blízkosti škol, školek a další veřejných budov ovlivnit už od roku 2013, kdy Nadace ČEZ poprvé vyhlásila grantové řízení Oranžový přechod. „V duchu základního bezpečnostního hesla na silnicích Vidět a být viděn podporujeme města a obce napříč celou republikou v budování osvětlených přechodů. V místech, kde se pohybuje hodně lidí včetně malých dětí, platí toto pravidlo dvojnásob. Kvalitní nasvícení „zebry“ přitom dokáže snížit počet střetů s chodci na přechodech až o 65 procent! A mezi nejtragičtější příčiny dopravních nehod zaviněných řidiči bohužel stále patří nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu, a to i kvůli jeho přehlédnutím za snížené viditelnosti, když není přechod řádně osvětlen,“ uzavírá Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací na www.nadacecez.cz.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy