Drobečková navigace

15. 11. 2022

Přes hlavní tah na Plzeň nyní v Rakovníku bezpečněji, chodcům v tom napomáhá nový Oranžový přechod

Rakovník – Zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy v Plzeňské ulici si dala před časem za cíl rakovnická radnice. Na zafinancování realizace nasvícení přechodu pro chodce využila možnosti zažádat si u Nadace ČEZ o grant Oranžový přechod ve výši 120 000 korun. Za šera, v přímlží a ve večerních hodinách se tak nyní dostanou chodci bezpečně z jedné strany komunikace, která je hlavním tahem na Plzeň, na druhou. Zvláště pak děti, co navštěvují blízkou mateřskou či základní školu.

motivový obrázek

„Přechod dosud jen částečně osvětlovala pouliční lampa. Je přitom poměrně frekventovaný, neboť se nachází v blízkosti Mateřské školy Průběžná, sídliště Zátiší a největší z místních škol, 3. základní školy Rakovník. Tu navštěvují i děti z okolních obcí, přičemž zastávka sedmi autobusových linek a MHD se nachází těsně pod přechodem. V docházkové vzdálenosti z okolní bytové zástavby je i jeden z hypermarketů. Proto jsme se rozhodli zvýšit bezpečnost všech přecházejících chodců po přechodu právě jeho novým kompletním nasvícením. Díky nemalému přispění Nadace ČEZ se nám to podařilo,“ říká Luděk Štíbr, starosta Rakovníka.

„Letos v srpnu oslavila Nadace ČEZ dvacet let své existence. Za tu dobu zpracovala celkem 51 tisíc žádostí a podpořila 13 764 projekty ve všech regionech České republiky. Přiznaných grantů v rámci Oranžových přechodů bylo ke dvěma stovkám, přesně 199. Samozřejmě v současné době jsem již za tímto číslem zase o něco dál. Konkrétně na 223 podpořených žádostech a již 215 zrealizovaných přechodech za 30 162 629 korun. Nás tak velice těší, že mezi samosprávami je o možnost nasvícení problematických přechodů v jejich městech a  obcích stále veliký zájem. Jen v rámci letošní realizace tak v celé republice přibude bezmála dvacet nových Oranžových přechodů, z toho hned dva ve Středočeském kraji,“ dodala Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

Nejvíce srážek vozidel s chodci se podle statistik odehraje za šera či v noci, při snížené viditelnosti. Dobře osvětlené přechody tak přirozeně snižují riziko nehody. Podle expertů je to až o 65 procent. Už od roku 2013 proto Nadace ČEZ pomáhá městům a obcím lépe zabezpečit frekventované přechody pro chodce právě prostřednictvím kvalitního osvětlení. V grantovém řízení mohou získat až 120 tisíc korun na instalaci osvětlení problematických přechodů pro chodce jak v zastavěných oblastech (intravilán), tak i mimo ně (extravilán).  

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy

 

Text k foto:  

Slavnostní přestřižení pásky u Oranžového přechodu v rakovnické Plzeňské ulici za účasti starosty města Luďka Štíbra (uprostřed vlevo) a regionálního zástupce  Nadace ČEZ Oty Schneppa (uprostřed vpravo) Asistovali jim Lenka Korčáková a Petr Štrougal z MěÚ Rakovník. (Foto MěÚ Rakovník)