Drobečková navigace

22. 4. 2024

Nově osvětlený přechod v Boskovicích zajistí větší bezpečnost žáků i úředníků

V Boskovicích mají nově nasvětlený přechod pro chodce na náměstí 9. května. Přechod vede přes frekventovanou silnici a je spojnicí pro osoby, které přicházejí z autobusového nádraží, ale také pro úředníky, kteří směřují do práce na městský úřad nebo školáky jdoucí do místní základky nebo střední odborné školy.

motivový obrázek

Přechod byl doposud neosvětlený a obzvlášť v zimních měsících a za šera hrozilo riziko dopravní nehody. Proto se Boskovičtí rozhodli zažádat Nadaci ČEZ o podporu prostřednictvím grantu Oranžový přechod a sami se také spolupodíleli na financování osvětlení na obou stranách stávajícího přechodu.

„Nově osvětlený přechod slouží široké veřejnosti, osobám, které přichází na náš Městský úřad v Boskovicích, ale také žákům nedaleké základní a střední odborné školy,“ říká Jana Syrovátková starostka Boskovic. „V našem městě plánujeme nasvítit i další přechody. Aktuálně podáváme žádost na nasvětlení přechodu pro chodce na ulici Sokolská, na křižovatce ulic Tyršova a Soukupova,“ dodává starostka Boskovic Jana Syrovátková.

Oranžové přechody Nadace ČEZ přispívají k větší bezpečnosti chodců i řidičů už více než deset let. Mají kvalitní i úsporné osvětlení, které zlepšuje kontrast chodce s vozovkou. Chodec je tak pro řidiče viditelný z větší vzdálenosti. Nadační příspěvek je určen na instalaci osvětlení dosud neosvětlených nebezpečných přechodů pro chodce v intravilánu i extravilánu.

Statistiky uvádějí, že až celá pětina smrtelných nehod chodců se odehrává na vyznačeném přechodu a nejčastější příčinou bývá nepozornost řidiče a přehlédnutí chodce. Zvlášť důležité je, aby chodci byli vidět hlavně za šera, kdy je viditelnost nízká. Udává se, že kvalitně osvětlené přechody dokážou počet střetů motoristů s chodci zlepšit až o 65 procent. Už od roku 2013 proto Nadace ČEZ pomáhá městům a obcím lépe zabezpečit frekventované přechody pro chodce právě prostřednictvím kvalitního osvětlení. Napříč Českou republikou už funguje 247 Oranžových přechodů, další jsou v realizaci. 

„Obce v drtivé většině případů chtějí bezpečnější přechody zejména v blízkosti škol a školek, protože malé děti patří k nejohroženějším skupinám chodců. Oranžové přechody ale vznikají třeba i u autobusových a vlakových nádraží, kde zvyšují bezpečnost lidí spěchajících ještě za tmy do práce nebo z práce, případně u nemocnic, kde chrání zejména seniory a osoby se sníženou mobilitou. O grant je i po letech stále velký zájem,“ uvádí ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

Nadace ČEZ je největší firemní nadací v České republice. Za posledních 20 let podpořila napříč regiony každý rok v průměru přes 750 projektů za více než 160 milionů korun.

Podrobné informace o podmínkách grantových řízení najdou zájemci na webu Nadace ČEZ (Vyhlašovaná grantová řízení | Nadace ČEZ (nadacecez.cz)

 

 

Jana Štefánková,

specialista komunikace ČEZ, JE Dukovany

zástupce Nadace ČEZ pro Vysočinu a jižní Moravu