Drobečková navigace

30. 6. 2023

Neziskové organizace získaly více než 10 milionů korun díky zaměstnancům Skupiny ČEZ. Téměř milión čtyři sta tisíc korun putuje na Vysočinu a jižní Moravu.

Podporu 29 neziskovek na Vysočině a jižní Moravě mají „na svědomí“ jaderníci z Dukovan. Ti byli úspěšní v tzv. zaměstnaneckých grantech za podmínky vlastní angažovanosti ve spolcích, pro které žádali finanční podporu. Mezi 29 organizací, které se převážně věnují rozvoji dětí a mládeže, bylo rozděleno téměř 1,4 miliónu korun.

motivový obrázek

Přesně 333 přihlášených organizací, 8 732 hlasujících zaměstnanců a 10 014 838 korun. Taková jsou hlavní čísla letošních zaměstnaneckých grantů Nadace ČEZ. Na Vysočině a jižní Moravě pak bylo díky angažujícím se zaměstnancům JE Dukovany podpořeno 29 organizací v celkové částce 1 394 639 korun.

Ředitel JE Dukovany včera ocenil dobrovolnou práci zaměstnanců elektrárny v neziskovém sektoru. „Velmi si vážím toho, že máme mezi sebou kolegy, kteří svůj volný čas věnují dobročinným aktivitám,“ řekl při předávání symbolických šeků Roman Havlín, ředitel JE Dukovany. „Jedná se převážně o angažovanost a pomoc ve vedení volnočasových aktivit dětí a mládeže, což je v dnešní době velice důležité,“ dodal ředitel Roman Havlín.

Finanční prostředky putují do neziskových organizací například na nákup potřebného vybavení pro dobrovolné hasiče, malé gymnastky, fotbalisty nebo sokolíky. Podporu obdrží také pro aktivity v domě dětí a mládeže, nechybí ani pomoc hendikepovaným.

Díky směnovému mistru primárního okruhu Milanu Dvořákovi putuje 50 tisíc korun pro dobrovolné hasiče v Sokolí. „Částečně i z nadačního daru opravíme naši požární zbrojnici,“ řekl při převzetí šeku Milan Dvořák, aktuálně vytížený odstaveným blokem dukovanské elektrárny. „Musíme zvětšit prostor pro vjezd nového požárního vozidla, částka tedy poslouží na nová vrata,“ dodává Milan Dvořák.

O Zaměstnanecký grant do výše až 50.000 korun může Nadaci ČEZ požádat kterákoliv veřejně prospěšná nezisková organizace, ve které se aktivně angažují zaměstnanci Skupiny ČEZ. Ať už se ve svém volném čase věnují práci s dětmi, seniory, handicapovanými, nebo aktivitám v zájmových, sportovních a dalších organizacích. Podmínkou je právě doporučení zapojených zaměstnanců. O podpoře projektů pak elektronicky hlasují sami zaměstnanci. Přitom každý může přidělit tři hlasy.

„Zaměstnanci ČEZ se ve svém volném čase věnují smysluplným aktivitám a toho si velmi vážíme. Prostřednictvím projektu Zaměstnanecké granty jim chceme vyjádřit uznání a podpořit organizace, ve kterých se angažují bez nároku na jakoukoliv odměnu,“ říká Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ. 

Už dvě desetiletí podporuje Nadace ČEZ bezpečný pohyb dětí, vzdělávání, sport, kulturu, lepší životní prostředí, pomáhá hendikepovaným a nemocným osobám, seniorům a lidem zasaženým živelními nebo mimořádnými událostmi. Více na www.nadacez.cz

Jana Štefánková, specialista komunikace ČEZ – JE Dukovany

zástupce Nadace ČEZ pro Vysočinu a jižní Moravu

www.cez.cz; www.nadacecez.cz