Drobečková navigace

26. 10. 2022

Neziskové organizace získaly přes 3 miliony korun díky zaměstnancům Skupiny ČEZ. Více než 500 tisíc korun putuje na Vysočinu a jižní Moravu.

Podporu sedmnácti neziskovek na Vysočině a jižní Moravě mají „na svědomí“ jaderníci z Dukovan. Ti byli úspěšní v tzv. zaměstnaneckých grantech za podmínky vlastní angažovanosti ve spolcích, pro které žádali finanční podporu. Mezi 17 organizací, které se převážně věnují rozvoji dětí a mládeže, bylo rozděleno 510 tisíc korun.

motivový obrázek

Přesně 175 přihlášených organizací, 5 678 hlasujících zaměstnanců a 3 017 109 korun. Taková jsou hlavní čísla letošních zaměstnaneckých grantů Nadace ČEZ. Na Vysočině a jižní Moravě pak bylo díky angažujícím se zaměstnancům JE Dukovany podpořeno 17 organizací v celkové částce 510 tisíc korun.

Ředitel JE Dukovany včera ocenil dobrovolnou práci zaměstnanců elektrárny v neziskovém sektoru. „Velmi si vážím toho, že máme mezi sebou kolegy, kteří svůj volný čas věnují dobročinným aktivitám,“ řekl při předávání symbolických šeků Roman Havlín, ředitel JE Dukovany. „Jedná se převážně o angažovanost a pomoc ve vedení volnočasových aktivit dětí a mládeže, což je v dnešní době velice důležité,“ dodal ředitel Roman Havlín.

Finanční prostředky putují do neziskových organizací například na nákup potřebného vybavení pro dobrovolné hasiče, mladé modeláře, skauty nebo sokolíky. Podpory se dostane folklórnímu souboru nebo klubu českých turistů a také například znojemské charitě.

Díky dukovanské chemičce Jitce Hutařové putuje 30 tisíc korun pro dobrovolné hasiče v Bačicích - Udeřicích. „Z nadačního daru pořídíme přenosné plovoucí čerpadlo, které bude sloužit k doplňování cisternových stříkaček z volných přírodních zdrojů, dále pak k odčerpávání vody ze zatopených či zaplavených prostor,“ řekla při převzetí šeku Jitka Hutařová, technička chemické kontroly. Nové čerpadlo nahradí to, co mají dnes v Bačicích k dispozici, a to je přenosná motorová stříkačka PS12. „Velkou výhodou nového čerpadla je snadná manipulace,“ dodává Jitka Hutařová.

O Zaměstnanecký grant do výše až 30.000 korun může Nadaci ČEZ požádat kterákoliv veřejně prospěšná nezisková organizace, ve které se aktivně angažují zaměstnanci Skupiny ČEZ. Ať už se ve svém volném čase věnují práci s dětmi, seniory, handicapovanými, nebo aktivitám v zájmových, sportovních a dalších organizacích. Podmínkou je právě doporučení zapojených zaměstnanců. O podpoře projektů pak elektronicky hlasují sami zaměstnanci. Přitom každý může přidělit tři hlasy.

„Zaměstnanci ČEZ se ve svém volném čase věnují smysluplným aktivitám a toho si velmi vážíme. Prostřednictvím projektu Zaměstnanecké granty jim chceme vyjádřit uznání a podpořit organizace, ve kterých se angažují bez nároku na jakoukoliv odměnu,“ říká Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

Celkem Nadace ČEZ od roku 2013 v rámci projektu podpořila už 1 031 projektů za více než 30 milionů korun.

Už dvě desetiletí podporuje Nadace ČEZ bezpečný pohyb dětí, vzdělávání, sport, kulturu, lepší životní prostředí, pomáhá hendikepovaným a nemocným osobám, seniorům a lidem zasaženým živelními nebo mimořádnými událostmi. Více na www.nadacez.cz

Jana Štefánková, specialista komunikace ČEZ – JE Dukovany

zástupce Nadace ČEZ pro Vysočinu a jižní Moravu

www.cez.cz; www.nadacecez.cz