Drobečková navigace

1. 10. 2021

Neziskové organizace získaly přes 3 miliony korun díky zaměstnancům Skupiny ČEZ. Více než 350 tisíc korun putuje na Vysočinu a jižní Moravu.

Podporu dvanácti neziskovek na Vysočině a jižní Moravě mají „na svědomí“ jaderníci z Dukovan. Ti byli úspěšní v tzv. zaměstnaneckých grantech za podmínky vlastní angažovanosti ve spolcích, pro které žádali finanční podporu. Mezi 12 organizací, které se převážně věnují rozvoji dětí a mládeže, bylo rozděleno 350 tisíc korun.

motivový obrázek

Fotbalisté z Ivančic, Vladislavi i Lipovce dostali finanční příspěvek na podporu aktivit převážně mladých sportovců, gymnastky z Třebíče i z Valče zase pro své svěřenkyně pořídí nové cvičební nářadí. Dobrovolní hasiči z Kuklíku koupí generátor ozónu pro dezinfekce vozidel i garáží.

Za peníze získané z grantu Nadace ČEZ rozšířili táborové vybavení skauti z Rosic. Nový stan se stal především zázemím pro táborové vedoucí a jejich porady. „Za horšího počasí jsme jej využili pro program s dětmi, kdy jsme mohli skupinu téměř čtyřiceti táborníků dělit podle potřeby tak, abychom čas strávený na táboře využívali maximálně efektivně,“ říká vedoucí skautů v Rosicích a zároveň také operátor JE Dukovany Petr Sůkal.

„Podpory Nadace si velmi vážíme a děkujeme za ni. I díky ní se může náš skautský oddíl každým rokem rozrůstat a poskytovat zázemí celkem téměř osmi desítkám dětí, které náš oddíl navštěvují,“ doplňuje Petr Sůkal.

Podpory pro podobný účel, tedy zakoupení nových stanových podsad pro letní tábory, využil i Studentský klub Halahoj při Katolickém gymnáziu v Třebíči.

Novou elektřinu vymění v zázemí Aeroklubu Křižanov a potřeby pro včelaření nakoupí zase Český svaz včelařů v Náměšti. Klienti Barevného světa mohou zvyšovat své dovednosti na novém vyšívacím stroji v chráněné dílně v Třebíči.

„Zaměstnanci ČEZ se ve svém volném čase věnují smysluplným aktivitám a toho si velmi vážíme. Prostřednictvím projektu Zaměstnanecké granty jim chceme vyjádřit uznání a podpořit organizace, ve kterých se angažují bez nároku na jakoukoliv odměnu,“ říká Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

Celkem Nadace ČEZ od roku 2013 v rámci projektu podpořila už 929 projektů za více než 27 milionů korun.

O Zaměstnanecký grant do výše až 30 tisíc korun může Nadaci ČEZ požádat kterákoliv veřejně prospěšná organizace, ve které se aktivně angažují zaměstnanci Skupiny ČEZ - ať už se ve svém volném čase nezištně věnují práci s dětmi, seniory, handicapovanými, nebo aktivitám v zájmových, sportovních a dalších organizacích. Podmínkou je právě doporučení zapojených zaměstnanců. Podpořené organizace mají na útratu příspěvku celý rok.

Kontakt: Jana Štefánková, regionální zástupce Nadace ČEZ pro jižní Moravu a Vysočinu, útvar komunikace JE Dukovany