Drobečková navigace

25. 3. 2020

Nadace ČEZ podpořila rychlou pomocí Život bez bariér, sdružení pomáhá zásobovat rouškami ty nejpotřebnější

Občanské sdružení Život bez bariér, které pomáhá zdravotně postiženým a seniorům se zapojilo do pomoci ostatním. Nejenže poskytlo roušky, které mělo na skladě, ale sami začali roušky i šít. Nadace ČEZ zareagovala velmi rychle a Sdružení mělo téměř okamžitě k dispozici tzv. krizovou pomoc v hodnotě 50 000,- korun.

Před třemi lety Sdružení Život bez bariér díky nabídce pražských zdravotnických potřeb dostalo asi 30 tisíc roušek pouze za cenu odvozu. Měly být použity zejména pro dělníky, kteří opravují Klášter a přilehlé prostory centra. „Více jak polovinu - sedmnáct tisíc roušek  jsme věnovali zdarma Královéhradeckému kraji, hlavně pro pokrytí potřeb sociálních služeb.  Ani nás vzhledem k současné situaci nenapadlo za to něco chtít,“ říká ředitelka Jitka Fučíková.

„Současně jsme ve vlastní krejčovské dílně začali šít z uskladněného materiálu další roušky. Pracujeme i o víkendech. Jsme za pomoc a rychlost s jakou jsme obdrželi finanční částku od Nadace ČEZ velmi vděčni. Jsme prostě rádi, že Vás máme,“ děkuje Jitka Fučíková.

Nadace ČEZ spolupracuje s centrem dlouhodobě a od roku 2008  činí její příspěvek více jak 610 tisíc  korun.

Život bez bariér  Nová Paka  Občanské sdružení Život bez bariér bylo založeno v roce 2004 a od této doby pomáhá zdravotně postiženým a seniorům odhalit jejich potenciál a znovu se začlenit do společnosti.Vznikl tak subjekt, který nejen že zajistil pro výše zmíněnou skupinu spoluobčanů sociální služby, které v regionu Novopacka chyběly, ale dlouhodobě se o zájmy této skupiny obyvatel stará. Občanské sdružení se o zájmy zdravotně postižených a seniorů stará prostřednictvím nabídky sociálních služeb (odborné sociální poradenstvísociální rehabilitace a denní stacionář), doplňkových akcí a programů, vytvářením pracovních míst pro zdravotně postižené.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice.

 

Šárka Lapáčková Beránková, mluvčí Skupiny ČEZ pro východní Čechy

 

Kontakt:

Nadace ČEZ                                        Skupina ČEZ                                     

Daniel Novák                                       Šárka Lapáčková Beránková                                         

Tel: 724 446 611                                Tel: 602 415 282                                             

daniel.novak01@cez.cz                     sarka.berankova@cez.cz

                            

Více informací na www.nadacecez.cz