Drobečková navigace

26. 1. 2022

Další posílení bezpečnosti na přechodech v Hodoníně

Nový bezpečný přechod pro chodce vznikl v Hodoníně v Měšťanské ulici mezi zastávkami MHD poblíž restaurace Morava. Zástupci města a nadace symbolicky předali přechod do užívání chodcům 24. ledna.

motivový obrázek

Oranžové přechody Nadace ČEZ přispívají k větší bezpečnosti chodců i řidičů. Mají kvalitní i úsporné osvětlení, které zlepšuje kontrast chodce s vozovkou. Chodec je tak pro řidiče viditelný z větší vzdálenosti. 

„Zvyšování bezpečnosti chodců je cílem každého města.  Jsme rádi, že s naším partnerem, Nadací ČEZ, zvyšujeme tuto bezpečnost budováním oranžových přechodů. Těch máme v Hodoníně už šest a připravujeme další,“ řekl místostarosta města Petr Buráň.

Další takové přechody se nacházejí v ulicích Dvořákově, Štefánikově a Měšťanské u kruhové křižovatky. „Nadace ČEZ poskytla na projekt zvýšení bezpečnosti chodců ve městě příspěvek 120 tisíc korun,“ uvedla Miroslava Nováková z odboru rozvoje města. „Celkové náklady na stavbu a projektovou dokumentaci přesáhly 187 tisíc korun,“ upřesnila.

Statistiky uvádějí, že až celá pětina smrtelných nehod chodců se odehrává na vyznačeném přechodu a nejčastější příčinou bývá nepozornost řidiče a přehlédnutí chodce. Zvlášť důležité je, aby chodci byli vidět hlavně za šera, kdy je viditelnost nízká. Udává se, že kvalitně osvětlené přechody dokážou počet střetů motoristů s chodci zlepšit až o 65 procent. Už od roku 2013 proto Nadace ČEZ pomáhá městům a obcím lépe zabezpečit frekventované přechody pro chodce právě prostřednictvím kvalitního osvětlení. Získat mohou až 120 tisíc korun. Grantové řízení plánuje Nadace ČEZ otevřít i letos.

„Nejčastěji chtějí obce lépe osvětlit přechody v blízkosti mateřských a základních škol. Zvláště v zimních měsících, kdy děti chodí domů z různých kroužků až za šera, je důležité, aby byly pro řidiče dobře vidět. Máme radost, že Oranžové přechody si rychle získaly oblibu a přispívají k vyšší bezpečnosti ve městech i obcích,“ uvedla ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

Jen loni se díky pomoci Nadace ČEZ osvětlilo 27 přechodů za více než 3 miliony korun. Za dobu poskytování grantu, což je 9 let, obdrželi žadatelé o grant přes 28 milionů korun. Bezpečnost dětí, seniorů i dalších chodců zvyšuje celkem 199 Oranžových přechodů po celé republice.

O příspěvek na Oranžový přechod ve výši až 120 tisíc korun mohou obce, města či městské obvody/části žádat nejen do zastavěných oblastí (intravilán), ale i mimo ně. Více informací na stránkách Nadace ČEZ: https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzovy-prechod.html

 

Jana Štefánková, specialista komunikace ČEZ a zástupce Nadace ČEZ pro Vysočinu a jižní Moravu; jana.stefankova@cez.cz