Vyhlašovaná grantová řízení

Úvod » Vyhlašovaná grantová řízení

Oranžové hřiště          - otevřeno

Podpora výstavby a obnovy dětských a sportovních hřišť.

Podpora regionů        - otevřeno

Podpora sociálních, zdravotních, environmentálních a komunitních aktivit v celé ČR.

Příjem žádostí 2. 1. - 16. 12. 2018      Příjem žádostí 2. 1. - 16. 12. 2018
Oprávnění uživatelé Právnické osoby v ČR Oprávnění uživatelé Právnické osoby v ČR
Maximální výše příspěvku Není stanovena Maximální výše příspěvku Není stanovena

Oranžové schody      -  ukončeno

Podpora bezbariérových úprav, které umožní tělesně handicapovaným žákům, studentům a pedagogům začlenění do výuky.

Stromy                           - ukončeno

Podpora liniové výsadby stromů - především nových a obnovovaných alejí a stromořadí.

Příjem žádostí 2. 1. - 31. 3. 2018 Příjem žádostí 2. 1. - 31. 1. 2018
1. 6. - 31. 7. 2018
 
Oprávnění uživatelé ZŠ a SŠ v ČR Oprávnění uživatelé Města a obce v ČR
Maximální výše příspěvku 400 000 Kč / 500 000 Kč Maximální výše příspěvku 150 000 Kč

Oranžový přechod      - ukončeno

Podpora osvětlování přechodů pro chodce.

Zaměstnanecké granty - ukončeno

Podpora neziskových organizací, ve kterých se dobrovolně angažují zaměstnanci Skupiny ČEZ v ČR.

Příjem žádostí 2. 1. - 31. 3. 2018                Příjem žádostí 1. 3. - 31. 3. 2018
Oprávnění uživatelé Města a obce v ČR Oprávnění uživatelé Neziskové organizace, ve kterých se dobrovolně angažují zaměstnanci Skupiny ČEZ v ČR
Maximální výše příspěvku 120 000 Kč Maximální výše příspěvku 30 000 Kč

 

Další aktivity nadace

Nahoru
Menu:
Copyright 2018 Nadace ČEZ | Všechna práva vyhrazena | www.cez.cz Informace o webu | Nastavení cookies | Mapa stránek