Oranžové hřiště

Úvod » Vyhlašovaná grantová řízení » Oranžové hřiště

Nadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení Oranžové hřiště

Grantové řízení Oranžové hřiště  se řídí Podmínkami grantového řízení Oranžové hřiště a Grantovými pravidly Nadace ČEZ.

  • Zaměření

Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních, víceúčelových a dalších hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť v areálech mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení.

  • Věnujte pozornost

Věnujte pozornost novému zákonu č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zjistěte, zda jste povinným subjektem a vztahuje se na vás povinnost zveřejňovat smlouvy nad 50 tisíc korun v registru smluv.

  • Způsob vyplnění a  podání Žádosti o nadační příspěvek

Vyplnění, podání a tisk žádosti  je umožněno výhradně prostřednictvím webového formuláře na této adrese  

https://www.nadacecez.cz/NadaceForms/competitions/

 

  1. K  otevření formuláře je třeba  bezpečnostní klíč, který žadatel získá při prvním vstupu do žádosti.  
  2. Klič si uložte ve svém PC tak, abyste jej později našli! Budete ho potřebovat při každém vstupu do žádosti a případném tisku. 
  3. Při vyplňování žádosti doporučujeme využít dokument Návod, jak vyplnit žádost. Bezpečně vás provede celým procesem vyplnění a podání žádosti. Maximální pozornost věnujte kapitole rozpočet nadačního příspěvku!
  • Spoluúčast žadatele a částka nadačního příspěvku

Spoluúčast žadatele Nadace nevyžaduje, maximální výše příspěvku není stanovena.

  • Termín podání žádostí

Žádosti můžete podávat průběžně.

  • Termín realizace

V případě schválení správní radou je 365 dní od podání žádosti.

  • Vyhlášení výsledků

Žádost bude projednána na nejbližším zasedání správní rady a to nejpozději do 60 dnů od podání žádosti. Všichni žadatelé budou o výsledku informováni do 30 dnů po zasedání správní rady, která žádost projedná, e-mailem na adresu statutárního zástupce a kontaktní osoby.

 

Kontakt

 

 

Soubory ke stažení:

Dokument Typ Velikost
Oranžové hřiště - Podmínky grantového řízenípdf250 kB
Oranžové hřiště - Časté dotazypdf119 kB
Oranžové hřiště - Návod na podání žádostipdf480 kB
Nahoru
Menu:
Copyright 2017 Nadace ČEZ | Všechna práva vyhrazena | www.cez.cz Informace o webu | Mapa stránek