Oranžové hřiště

Úvod » Vyhlašovaná grantová řízení » Oranžové hřiště

Nadace ČEZ vyhlašuje veřejné grantové řízení Oranžové hřiště pro rok 2020.

  • Zaměření

Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních a víceúčelových či jiných hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť u mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení

  • Žadatel

Příjemcem nadačního příspěvku mohou být pouze právnické osoby se sídlem v České republice, které splňují kritéria dané Podmínkami grantového řízení Oranžové hřiště 2020.

  • Termín vyhlášení

6. ledna - 31. prosince 2020

  • Výše nadačního příspěvku

 Maximální výše nadačního příspěvku - 2 000 000 Kč

  • Podání Žádosti o nadační příspěvek    

Žádost lze podat výhradně vyplněním a odesláním žádosti prostřednictvím Online systému na webové adrese: www.zadost.online (dále jen jako „evidence“). Nedílnou součástí žádosti jsou povinné přílohy uvedené v Podmínkách grantového řízení.

 

  • Vyhlášení výsledků

Žadatel je o výsledku posouzení žádosti správní radou informován prostřednictvím evidence doi 30 dnů po jejím zasedání.

Kontakt

 

 

Soubory ke stažení:

Dokument Typ Velikost
Oranžové hřiště 2020 - Podmínky grantového řízenípdf143 kB
Nahoru
Menu:
Copyright 2020 Nadace ČEZ | Všechna práva vyhrazena | www.cez.cz Informace o webu | Nastavení cookies | Mapa stránek