Neziskovky 2020

Úvod » Vyhlašovaná grantová řízení » Neziskovky

Nadace ČEZ vyhlašuje veřejné grantové řízení Neziskovky pro rok 2020.

 • Zaměření grantového řízení  

Grantové řízení Neziskovky je zaměřeno na rozvoj a profesionalizaci neziskových organizací, které poskytují služby přímé péče v sociální oblasti, uvedené v § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,  zejména služby sociální péče, prevence a poradenství.

Podpora směřuje zejména na:

 • rozvoj kvality poskytování služeb přímé péče a sociální prevence
 • profesionalizaci organizací - získání registrace dalších sociálních služeb, známky kvality apod.,
 • rozvoj organizací - nastavení strategie, spolupráce s odborníky, konzultace, stáže apod.,
 • zvyšování kvality služeb přímé péče a sociální prevence nebo k rozšíření poskytovaných služeb,
 • zlepšování kvality péče o zaměstnance – např. vzdělávání, zvyšování kvalifikace
 • upevnění a zviditelnění pozice organizace mezi potenciálními klienty, veřejností, donátory

 

 • Žadatel

Žadatelem (tj. příjemcem nadačního příspěvku) mohou být právnické osoby se sídlem v České republice, které  jsou registrovány podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Žadatel  poskytuje služby přímé péče v sociální oblasti zaměřené zejména na sociální péči, sociální prevenci, sociální poradenství, tato činnost je soustavná, trvá alespoň 3 roky a splňuje kritéria daná těmito Podmínkami.

 • Výše nadačního příspěvku

 Maximální výše nadačního příspěvku -  200 000 Kč.

 • Termín vyhlášení

Příjem žádostí je od 1. 9. 2020 do 9. 10. 2020

Odeslanou žádost je následně možné v souladu s požadavky Nadace ČEZ upravit, či doplnit nejpozději do 15. 10. 2020 do 12:00, kdy musí být žádost odsouhlasena statutárním zástupcem organizace prostřednictvím evidence.

Odsouhlasení žádosti statutárním zástupcem je rovněž datem podání žádosti do Nadace ČEZ. Doporučujeme proto odeslat žádost s dostatečným předstihem.

 • Způsob podání Žádosti o nadační příspěvek    

Žádost lze podat výhradně vyplněním a odesláním žádosti prostřednictvím Online systému na webové adrese: www.zadost.online (dále jen jako „evidence“). Nedílnou součástí žádosti jsou povinné přílohy uvedené v Podmínkách a přímo v evidenci.

 • Posouzení žádosti, vyhlášení výsledků

Aktuální stav žádosti může žadatel sledovat přímo v evidenci. Žadatel je o výsledku posouzení žádosti správní radou informován prostřednictvím evidence nejpozději 30 dnů po zasedání správní rady.

Kontakt

 

Soubory ke stažení:

Dokument Typ Velikost
Neziskovky 2020 - Podmínky grantového řízenípdf103 kB
Nahoru
Menu:
Copyright 2020 Nadace ČEZ | Všechna práva vyhrazena | www.cez.cz Informace o webu | Nastavení cookies | Mapa stránek