Drobečková navigace

Neziskovky

Podporujeme rozvoj a profesionalizaci neziskových organizací, které poskytují služby přímé sociální péče podle § 34 zákona o sociálních službách.

Informace pro žadatele

Podpora směřuje zejména na

rozvoj kvality poskytování služeb přímé péče a sociální prevence,

profesionalizaci organizací - získání registrace dalších sociálních služeb, známky kvality apod.,

rozvoj organizací - nastavení strategie, spolupráce s odborníky, konzultace, stáže apod.,

zvyšování kvality služeb přímé péče a sociální prevence nebo k rozšíření poskytovaných služeb,

zlepšování kvality péče o zaměstnance - např. vzdělávání, zvyšování kvalifikace,

upevnění a zviditelnění pozice organizace mezi potenciálními klienty, veřejností, donátory

 informace pro žadatele

Příjem žádostí byl ukončen. V tuto chvíli probíhá zpracování realizace podpořených projektů.

 

Kdo může být žadatelem

Žadatelem mohou být organizace se sídlem v ČR, které poskytují služby přímé péče podle § 34 zákona o sociálních službách, které splňují Podmínky grantového řízení Neziskovky.

termín vyhlášení grantového řízení

1. 3. – 21. 4. 2022

 

o jakou částku lze žádat

Maximální výše nadačního příspěvku je 200 000 Kč

 

Způsob podání žádosti

Žádost lze podat vyplněním a odesláním žádosti prostřednictvím Online systému na webové adrese: www.zadost.online (dále jen jako „evidence“). Nedílnou součástí žádosti jsou povinné přílohy uvedené v Podmínkách a přímo v evidenci.

.

vyhlášení výsledků

Žadatel je o výsledku posouzení žádosti správní radou informován prostřednictvím evidence do 30 dnů po jejím zasedání.

 

kontakt na nás

Tel.: 211 046 728

Neziskovky 2022 - Podmínky grantového řízení