Drobečková navigace

Krizová pomoc 2022

Rychlá finanční podpora organizacím poskytujícím pomoc uprchlíkům z Ukrajiny.

Informace pro žadatele

Potřebujete vědět: 

Krizový grant Ukrajina pomůže neziskovým organizacím a obcím postarat se o uprchlíky z Ukrajiny.

Neziskové organizace a obce mají možnost v administrativně zjednodušeném procesu získat až 50 tisíc korun.

Příspěvek je určen primárně pro přímou okamžitou pomoc lidem prchajícím před válkou, tzn. např. ubytovací náklady (provozní náklady spojené s ubytováním uprchlíků – např. vodné, stočné, energie), stravování, či materiální pomoc (potraviny, zajištění základních potřeb, léků, bezprostřední hmotnou pomoc, základní vybavení apod.).  

Ve formuláři je podstatný popis účelu, na co konkrétně by měly být příspěvek použit, kolik osob ubytováváte, zda je Vaše ubytovací kapacita registrována v rámci Správy uprchlických zařízení, či zda postupujete v koordinaci s humanitární organizacemi či místní samosprávou. 

Krizová pomoc není určena na běžné provozní náklady organizací, ani na následnou pomoc s integrací uprchlíků – na tento účel slouží standardní grantový program Podpora regionů.

 

 

 

Kdo může být žadatel?

Příjemcem nadačního příspěvku mohou být pouze právnické osoby se sídlem v České republice, které splňují kritéria dané Podmínkami grantového řízení Krizová pomoc - Ukrajina.

Jaký je termín vyhlášení?

Od 1. března 2022

o jakou částku lze žádat?

Maximální výše nadačního příspěvku je 50 000 Kč.

 

Způsob podání žádosti

Žádost lze podat vyplněním a odesláním žádosti prostřednictvím Online systému na webové adrese: www.zadost.online (dále jen jako „evidence“). Nedílnou součástí žádosti jsou povinné přílohy uvedené v Podmínkách a přímo v evidenci

vyhlášení výsledků

 Posuzování žádostí probíhá ve zrychleném procesu. Žadatel je o výsledku posouzení žádosti  informován prostřednictvím evidence.

kontakt na nás

Tel.: 211 046 725

Krizová pomoc 2022 - Podmínky grantového řízení 

 

Chci podat žádost