Bezpečnost na hřišti

Úvod » Kde pomáháme » Oranžové hřiště » Bezpečnost na hřišti

Jak si hrát venku bezpečně?

Léto je v plném proudu a slunečné počasí láká ven. Dětská hřiště jsou plná výskajících dětí, houpačky, skluzavky a prolézačky praskají ve švech. Veselé dovádění se však na špatně zabezpečeném hřišti může v mžiku proměnit v hororový zážitek s dohrou v nemocnici.

Z hřiště do nemocnice?

Studie úrazového centra pražské Nemocnice Motol v roce 2004 konstatovala, že 84 % dětských hřišť v ČR je nebezpečných! I přes výrazné zlepšení zůstává v současnosti odhadem až třetina hřišť pro děti z hlediska bezpečnosti nevyhovující!

Bezpečnost dětských hřišť hlídají přísné evropské normy. Problém je, že mnohé obce a města nemají na nákladné úpravy starých nevyhovujících hřišť v rozpočtu dostatek peněz. Obnova stávajících, popř. výstavba nových hřišť, která by splňovala veškeré bezpečnostní normy, tak probíhá jen pomalu. Aby se města vyhnula hrozícím pokutám za provoz nebezpečných hřišť, mnohdy je ruší nebo „dočasně“ uzavírají pro veřejnost. I tak ale zůstává spousta přístupných hřišť, kde dětem hrozí ošklivá poranění.

Legislativa pro dětská hřiště

Hřiště podle evropských norem:

ČSN EN 1176: všeobecné bezpečnostní požadavky pro zařízení dětských hřišť (důraz na houpačky, skluzavky, lanové dráhy, kolotoče a kolébavky), pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz dětských hřišť.

ČSN EN 1177: bezpečnostní požadavky na povrch hřiště tlumící náraz v případě pádu.

Jak vidí zákon hygienu a ochranu veřejného zdraví?

Zákon č. 258 / 2000 Sb. - Ochrana veřejného zdraví.

Vyhláška č. 135/2004 Sb. - Hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

Hřiště musí být kontrolována pravidelně

„Povinnost kontrolovat stav hřiště má ze zákona jeho vlastník nebo provozovatel, a to průběžně během roku. Každoročně musí nechat provést komplexní Roční kontrolu dětských hřišť podle ČSN EN 1176 a 11 77. Bohužel se stále setkáváme s případy, kdy obce o takové povinnosti vůbec neví a o stav svého hřiště se nezajímají,“ vysvětluje situaci Ing. Luděk Simonides, který je oprávněn provádět tyto kontroly. „Spolupracujeme s řadou měst a obcí nejen v rámci kontroly stávajících hřišť, ale konzultujeme s nimi i nové projekty a doporučujeme jim dodavatele kvalitních hracích prvků,“ dodává Simonides, který v celé republice zkontroloval podle svých slov již několik stovek dětských hřišť.

Provozovatel hřiště (ve většině případů obec či město), má ze zákona povinnost:

 1. zajistit bezpečnost prvků a dopadové plochy hřišť podle platných norem,
 2. zajistit pravidelnou údržbu a kontrolu hřišť,
 3. závady ohrožujících bezpečnost bezodkladně odstranit, popř. zajistit zařízení proti použití, dokud závady nejsou odstraněny.

Běžná vizuální kontrola

Běžná vizuální kontrola umožňuje rozeznat nápadné zdroje nebezpečí, které mohou být způsobeny vandalizmem, používáním nebo povětrnostními podmínkami, např. nebezpečí v podobě zlomených součástí nebo rozbitých lahví. Hřiště vystavená velmi častému používání nebo rizikům vandalizmu vyžadují denní kontrolu tohoto typu. U hřišť umístěných např. v areálu mateřských školek, která nejsou vystavena častému užívání, stačí provádět běžnou kontrolu jednou týdně. Cílem je odhalit zdroje nebezpečí vzniklé v důsledku opotřebení hracích prvků provozem (zlomené části), povětrnostními podmínkami (spadané větve) nebo vandalizmem (skleněné střepy).

Provozní kontrola

Provozní kontrola je podrobnější prohlídka zaměřená na kontrolu funkce a stabilitu zařízení, zejména z hlediska jakéhokoliv opotřebení. Tu je nutno provádět v rozmezí od 1 do 3 měsíců nebo jak je uvedeno v návodu výrobce. Provádět by ji měl kvalifikovaný pracovník, který je obeznámen s problematikou bezpečnosti dětských hřišť se školením v rozsahu zahrnujícím problematiku ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177 v platném znění.

Roční hlavní kontrola

Roční hlavní kontrola se provádí v intervalech nepřesahujících 12 měsíců za účelem zjištění celkové úrovně bezpečnosti zařízení, základů a povrchů, např. povětrnostních vlivů, známek rozpadu nebo koroze a jakékoliv změny úrovně bezpečnosti zařízení, plynoucí z provedených oprav nebo dodatečně vestavěných nebo vyměněných částí.

Klíčová 3P – povrch, písek, (herní) prvky

Dnešní mladí rodiče si jistě vzpomenou na dny strávené na betonových pláccích s pískovištěm, železnou prolézací zeměkoulí a šestihranným kolotočem. Právě tento typ hřiště ze 70. a 80. let hojně se vyskytující na panelových sídlištích je zosobněním bezpečnostních nešvarů. Tvrdý povrch zhoršuje následky pádů stejně jako špatně konstruované herní prvky. Nezakryté, volně přístupné pískoviště láká psy a kočky, lavičky kolem zase partičky výrostků, kteří si víkendové noci krátí alkoholem, cigaretami či dokonce drogami.

Povrch hřiště, čistota pískoviště a kvalita herních prvků jsou tři klíčové věci, na něž by se rodiče měli zaměřit, než své ratolesti na hřiště pustí.

Co konkrétně dítěti na nevyhovujícím hřišti hrozí?

 • Tvrdý povrch – odřeniny, naraženiny, zlomeniny, otřes mozku.
 • Špinavé pískoviště – řezné rány, žloutenka, škrkavka, toxoplasmóza, svrab.
 • Zastaralé a poničené herní prvky – vykloubení kotníku/zápěstí/prstu, škrábnutí (možnost otravy krve), pády.

Pokud zjistíte nedostatky, raději děti vezměte jinam. Stokrát se nemusí stát nic, ale riskovat úraz dítěte po sto prvé se může ošklivě vymstít. S žádostí o nápravu nebezpečných prvků na hřišti se můžete obrátit na obecní či městský úřad. Hřiště mívají na starost technické služby, kvalitu pískovišť zase obvykle kontrolují krajské hygienické služby.

Desatero bezpečného hřiště - otestujte si vaše hřiště

Oznámkujte vaše hřiště (každá odpověď ANO je za 1 bod - bezpečné hřiště by mělo získat alespoň 8 bodů)

 1. Hřiště by mělo být jednoznačně označeno, je oplocené, aby na něj nemohli psi.
 2. Vjezd, výjezd a únikové trasy na a z hřiště musí být kdykoliv přístupné a prosté překážek.
 3. Hřiště se pravidelně uklízí, kontroluje a v případě nutnosti opravuje.
 4. Povrch hřiště tvoří měkké materiály (písek, pryž, drť z kůry, dřevní štěpky apod.).
 5. Herní prvky jsou z trvanlivých materiálů, mají oblé hrany a nejeví známky koroze či nestability.
 6. Všechny herní prvky jsou funkční a bez závad, nikde netrčí hřebíky, šrouby či třísky.
 7. Příčky na šplhání jsou všechny, neprotáčejí se a jsou umístěny tak, aby jimi dítě nemohlo propadnout. Herní první jsou úplné, nerozbité.
 8. Ukotvení prolézaček je úplně zapuštěno v zemi, takže děti o ně nemohou zakopnout.
 9. Písek v pískovišti je čistý (bez střepů, odpadků, plevele). V době, kdy se nepoužívá, se zakrývá.
 10. Na hřišti se kolem atrakcí nedrží voda.

Test je pouze orientační. Ani hřiště, které splňuje veškeré bezpečnostní a hygienické požadavky, nezaručí, že se dítěti při hře nic nestane. Dohled dospělého či staršího sourozence je naprosto nezbytný!

Jak se správně chovat na hřišti?

Přestože si budou děti hrát na moderním a funkčním hřišti, není to samo o sobě zárukou, že se nemůže nic stát. Zapomínat totiž nesmíme ani na správné chování a používání herních prvků. K tomuto účelu slouží informační tabule, které seznamují všechny návštěvníky hřiště s provozním řádem.

Kromě toho by zde měl být pro návštěvníky viditelně umístěn znak (piktogram) s informacemi o nejbližším zařízení, kde je možné přivolat pomoc v případě úrazu nebo kontaktní telefon pro nahlášení poškození hřiště. S tím souvisí i požadavek, aby přístupová komunikace ke hřišti byla volná a nic zde nebránilo příjezdu záchranné služby apod. V případě, že na hřišti budete svědky chování, které je v rozporu s těmito pokyny, měli byste kontaktovat městskou policii.

Dospělý doprovod musí své ratolesti neustále sledovat a dbát na jejich bezpečnost i v průběhu hry. Pozor by měl dát i na oblečení dětí a vyvarovat se oděvních doplňků, které se mohou někde zachytnout.

Zůstat doma? to není řešení!

Pokud máte o bezpečnosti vašeho nejbližšího dětského hřiště vážné pochybnosti, možná zvažujete vynechat hry venku úplně. Doma sice můžete bezpečnost ohlídat lépe, svým dětem tím ale prokážete spíše medvědí službu. Řada mezinárodních studií totiž potvrzuje přínos pohybu a hry dětí venku. Ukazuje se, že venkovní hry rozvíjejí pozitivně nejen fyzický ale také psychický vývoj dítěte. Studie mimo jiné dokázaly, že děti, které si často hrají venku:

 • jsou méně nemocné než vrstevníci, kteří tráví většinu času doma,
 • jsou zručnější a pohyblivější, vydrží větší fyzickou zátěž,
 • mají větší představivost, jsou schopné se lépe a déle soustředit,
 • dokáží se lépe vcítit do pocitů druhých, snadněji navazují kontakt a mají více kamarádů,
 • mají lepší představu o reálném světě, kladněji se staví k živé i neživé přírodě,
 • méně trpí nadváhou a obezitou.

Spíše než úzkostlivé zavírání doma se tedy vyplatí poohlédnout se po třeba vzdálenějším ale bezpečném hřišti.

Oranžové hřiště

Podpoře výstavby dětských a sportovních hřišť se Nadace ČEZ věnuje od roku 2003. Důraz je kladen nejen na bezpečnost povrchu hřiště a jednotlivých herních prvků, či dodržení hygienických norem, ale také na estetické zpracování a kvalitu zázemí pro dospělý doprovod.

Nahoru
Menu:
Copyright 2020 Nadace ČEZ | Všechna práva vyhrazena | www.cez.cz Informace o webu | Nastavení cookies | Mapa stránek