Formuláře pro příjemce

Úvod » Pro žadatele / příjemce » Pro příjemce nadačního příspěvku » Formuláře pro příjemce

12.8.2020

Vyúčtování nadačních příspěvků podaných od 1. 1. 2020 bude probíhat výhradně elektronicky prostřednictvím webové adresy  www.zadost.online. O spuštění vás budeme informovat.

 

Vyúčtování nadačních příspěvků podaných do konce roku 2019

  • Pro vyúčtování využijte níže uvedené formuláře - Závěrečná hodnotící zpráva, Tabulka evidence čerpání, případně Tabulka osobních nákladů
  • Z kapacitních důvodů není možné reagovat na  e-mailové žádosti o předběžnou kontrolu vyúčtování!  Žádáme příjemce nadačních příspěvků, aby vyúčtování zasílali výhradně v listinné podobě.
  • Pokud došlo v průběhu realizace projektu ke změnám od data podpisu Smlouvy (např. změna statutárního zástupce či sídla organizace), pak je, prosím, uveďte na formuláři Žádost o změnu (ke stažení níže) a spolu s podklady (např. jmenováním) zašlete na adresu nadace.

 

Soubory ke stažení - pro nadační příspěvky schválené do konce roku 2019.

Dokument Typ Velikost
Dodatek k žádosti o nadační příspěvek xls 146 kB
Registr smluv - vyjádření o povinnosti zveřejňovat smlouvy xls 64 kB
Žádost o změnu xls 166 kB
Závěrečná hodnotící zpráva xls 104 kB
Tabulka evidence čerpání xls 230 kB
Tabulka osobních nákladů xls 84 kB
Čestné prohlášení o kontrole stavu a využívání Oranžového hřiště xls 70 kB
Smlouva s anonymizovanými údaji - vzor pdf 197 kB

 

 

 

Nahoru
Menu:
Copyright 2020 Nadace ČEZ | Všechna práva vyhrazena | www.cez.cz Informace o webu | Nastavení cookies | Mapa stránek