Formuláře pro příjemce

Úvod » Pro žadatele / příjemce » Pro příjemce nadačního příspěvku » Formuláře pro příjemce

12.8.2020

Vyúčtování nadačních příspěvků podaných od 1. 1. 2020 je možné zasílat  výhradně elektronicky prostřednictvím webové adresy  www.zadost.online. Ve vašem přihlášení neleznete návod, jak při vyúčtování postupovat.

 

 

Vyúčtování nadačních příspěvků podaných do konce roku 2019

  • Pro vyúčtování využijte níže uvedené formuláře - Závěrečná hodnotící zpráva, Tabulka evidence čerpání, případně Tabulka osobních nákladů
  • Z kapacitních důvodů není možné reagovat na  e-mailové žádosti o předběžnou kontrolu vyúčtování!  Žádáme příjemce nadačních příspěvků, aby vyúčtování zasílali výhradně v listinné podobě.
  • Pokud došlo v průběhu realizace projektu ke změnám od data podpisu Smlouvy (např. změna statutárního zástupce či sídla organizace), pak je, prosím, uveďte na formuláři Žádost o změnu (ke stažení níže) a spolu s podklady (např. jmenováním) zašlete na adresu nadace.

 

Soubory ke stažení - pro nadační příspěvky schválené do konce roku 2019.

Dokument Typ Velikost
Dodatek k žádosti o nadační příspěvek xls 146 kB
Registr smluv - vyjádření o povinnosti zveřejňovat smlouvy xls 64 kB
Žádost o změnu xls 166 kB
Závěrečná hodnotící zpráva xls 104 kB
Tabulka evidence čerpání xls 230 kB
Tabulka osobních nákladů xls 84 kB
Čestné prohlášení o kontrole stavu a využívání Oranžového hřiště xls 70 kB
Smlouva s anonymizovanými údaji - vzor pdf 197 kB

 

 

 

Nahoru
Menu:
Copyright 2021 Nadace ČEZ | Všechna práva vyhrazena | www.cez.cz Informace o webu | Nastavení cookies | Mapa stránek