20 let Nadace ČEZ

Už dvě desetiletí podporujeme bezpečný pohyb dětí, vzdělávání, sport, kulturu, lepší životní prostředí, pomáháme handicapovaným a nemocným osobám, seniorům a lidem zasaženým živelními nebo mimořádnými událostmi. Děkujeme všem, kteří nás podporují a pomáhají nám mapovat místa a oblasti, kde je naše pomoc nejvíce potřeba.

Nadace ČEZ už dvacet let naplňuje své poslání podporovat veřejně prospěšné projekty napříč Českou republikou. Pomáháme i těm nejmenším obcím a místním organizacím, které se nemají kam jinam obrátit. Zapojujeme do našich charitativních aktivit všechny, komu není osud druhých lhostejný, ať už se jedná o zaměstnance Skupiny ČEZ, či širokou veřejnost. Pomoc druhým totiž přináší dobrý pocit, větší zapojení do občanského života a poznání, jak je důležité mít nablízku někoho, kdo naslouchá a v těžké chvíli vás dokáže podpořit,“ říká ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

Mgr. Michaela Ziková, MBA
místopředsedkyně správní rady - ředitelka

Pomáháme od roku 2002

13 764
projektů

jsme podpořili za dobu naší existence.

3,093
miliardy Kč

celkem vyplaceno napříč všemi aktivitami.

600 000
příznivců

pomáhá skrze aplikaci EPP Pomáhej pohybem.

24,8 milionu Kčpřispěli zaměstnanci do zaměstnaneckých sbírek.

1850 projektůbylo podpořeno za rok 2020. Jedná se nejvyšší počet podpořených projektů v jediném roce.

51 tisíc žádostídošlo celkem do Nadace ČEZ.

13 764
projektů

jsme podpořili za dobu naší existence.

3,093
miliardy Kč

Nadace ČEZ je s vámi už od roku 2002.

600 000
příznivců

pomáhá skrze aplikaci EPP Pomáhej pohybem.

24,8 milionu Kč

přispěli zaměstnanci do zaměstnaneckých sbírek.

1850 projektů

bylo podpořeno za rok 2020. Jedná se nejvyšší počet podpořených projektů v jediném roce.

51 tisíc žádostí

došlo celkem do Nadace ČEZ.

Aktivní projekty

Ukončené programy

Oranžová (duhová) dílna
Cílem Duhových dílen bylo pomoci vybavit na základních školách dílny v rámci podpory volnočasových aktivit. Nadace přispívala na vybavení výtvarnými pomůckami, materiálem a technologiemi. V letech 2004 – 2006 směřovala podpora v celkové hodnotě 3,5 mil. Kč do 125 škol.

Oranžové (duhové) auto
Projekt Duhové auto si kladl za cíl usnadnit přepravu handicapovaných spoluobčanů pomocí speciálně upravených vozidel. Finanční příspěvek 550 tis. Kč byl určen na pořízení automobilu se speciální úpravou pro více než šest osob a žádat mohly organizace zajišťující služby pro osoby se zdravotním handicapem a pečující o seniory. Celkem byl v letech 2004 - 2005 podpořen nákup 11 vozidel částkou 5,9 mil. Kč.

Oranžové schody
Cílem projektu Oranžové schody bylo odstraňování architektonických bariér v základních a středních školách za pomoci elektrické energie. Školy mohly s pomocí nadačního příspěvku pořídit schodolezy, schodišťové plošiny, výtahy, zvukové a světelné naváděcí systémy. Za dobu trvání projektu v letech 2010 – 2018 získalo bezbariérové řešení pro žáky a studenty s handicapy 73 škol v celkové hodnotě 25,5 mil. Kč.

Významné události nadace

Jaké byly ty nejvýznamnější úspěchy?

2022

 • Nadace slaví 20 let od svého založení.
 • Proběhla mimořádná zaměstnanecká sbírka na pomoc lidem postiženým válečným konfliktem na Ukrajině.
 • Spouštíme grantové řízení Pomocná ruka zaměstnancům.

2021

 • Mimořádná zaměstnanecká sbírka pomohla lidem a organizacím postiženým tornádem na jižní Moravě.
 • Na 600 místech v ČR jsou vysázené stromy s podporou Nadace ČEZ

2020

 • 650 projektů za 30 mil. Kč podpořila nadace v mimořádném grantovém programu Krizová pomoc na pomoc v boji proti COVID 19.
 • Otevíráme nové grantové řízení Neziskovky.

2019

 • Plníme přání – myslíme na druhé – nadace poprvé podpořila přímo fyzické osoby – podporu získalo 106 dětí a dospělých.

2013
-
2015

 • 1. května byla spuštěna charitativní mobilní aplikace EPP Pomáhej pohybem.
 • Startuje grantové řízení Zaměstnanecké granty a Oranžové přechody.

2010
-
2011

 • Vznikají nové grantové programy, které reagují na aktuální potřeby společnosti - program Stromy, Oranžové schody a Oranžové učebny.

2006
-
2009

 • Vyplacené nadační příspěvky překračují 1 miliardu korun.
 • Nadace ČEZ se poprvé zapojuje do charitativního projektu Plníme přání, myslíme na druhé 2009.
 • Nadace duhová energie mění název na Nadace ČEZ
 • Byla otevřena 125. Oranžová dílna, která vybavila školy pro hodiny výtvarné výchovy a kroužky

2004
-
2005

 • Přidávají se další programy Duhové dílny, Duhové auto a Duhové kolo.

2002
-
2003

 • Energetická společnost ČEZ zakládá dne 28. 2. 2002 Nadaci Duhová energie s cílem zastřešit její dárcovské aktivity.
 • Byly vyhlášeny dva nosné a dosud nejúspěšnější grantové programy Podpora regionů a Oranžové hřiště.

Kompletní přehled toho, čím jsme pomohli lidem kolem nás, najdete ve výročních zprávách.

Řekli o nás

“Nejsrdečnější a velké díky za všechno, co jste pro nás za více než 10 let naší existence udělali. Se vší pokorou musíme říct, že bez vás by to opravdu nešlo!”

Ing. Martina Mecerová
výkonná ředitelka Nadačního fondu Pink Bubble

V týmu EPP nás EPPka propojila a dala nám příležitost poznat nové kamarády, pomoct potřebným a prožít spousty zážitků. EPPka nám dává motivaci ke sportu a obohacuje nás o nové příběhy a zážitky.

Vítězslav Chmelař
VO provoz Dlouhé stráně, uživatel EPP pomáhej pohybem

Hospodářské výsledky, zisk, přidaná hodnota, investice, zakázky… A do toho radost dětí na Oranžových hřištích a táborech, úleva pro nemocné díky investicím do nemocnic, naděje pro hendikepované, kteří se můžou lépe hýbat díky rehabilitacím nebo upravenému bytu. Trvalá udržitelnost není v ČEZ díky naší nadaci jen prázdný pojem, ale naopak spousta konkrétních příběhů a příkladů, jak náš svět měnit k lepšímu. Mám radost, že se na tom můžu taky podílet.

Vladislav Sobol
mluvčí | komunikace a marketing

Děkujeme tímto Nadaci ČEZ za její podporu naší organizace zaměřenou na rozvoj kvality poskytování přímé péče, vzdělávání, zvyšování kvality zaměstnanců a propagaci našich služeb. Bez podpory dárců, nadací, altruistů a filantropů by většina sociálních služeb, jako i my, nebyla schopna vůbec přežít anebo přinejmenším zajišťovat jejich služby v současné kvalitě. Z tohoto důvodu si činnosti Nadace ČEZ nesmírně vážíme.

Děkujeme.

Za celý tým Kvalitního podzimu života,

Mirka Lebovičová

Tornádo v červnu 2021 připravilo o život 6 lidí a mnoho lidí bylo zraněno, nikdo z kolegů a jejich blízkých naštěstí nebyl takto postižen. Materiální ztráty poškozením domů a bytů kolegů však byly veliké a Nadace ČEZ přispěla nemalými částkami k jejich obnově.

Ona každá katastrofa zanechá na lidech stopu, důležité je, že existují lidé, kteří dokáží soucítit a morálně podpořit i materiálně od srdce pomoci postiženým. Za to jim patří naše vřelé díky a Nadaci ČEZ stejně tak za zprostředkování a navýšení jejich pomoci, které si velmi vážíme.

S úctou,

Lubomír Látal
Předseda odborové organizace v Elektrárně Hodonín

Dobrý den,

chtěl bych vám poděkovat za finanční dar pro dceru Lucii. Lucka se díky rehabilitačnímu pobytu REHA KLIM v Sanatoriích Klimkovice opět výrazně zlepšila a dostala do dobré kondice. Každý její úspěch nás motivuje k dalšímu cvičení a utvrzuje v tom, že jsme zvolili správnou cestu.

Lucčiny samostatné kroky by se neobešly bez vaší velké pomoci. A proto je její úspěch i vaším velkým úspěchem, patří vám za něj velké díky. Moc si Vaší pomoci vážíme a jsme za ní vděční.

Aleš S.
Tatínek

Zaměstnanecké granty doslova přinesly živou vodu do opuštěných sadů v Moravičanech. Díky podpoře se daří nejen zeleni, přibylo kulturních a vzdělávacích akcí, ale konečně v obci máme kousek přírody, kde člověk v dnešní uspěchané době může zpomalit a odpočívat.

Ivana Kvapilová
ČEZ ESCO, a. s.

Zaměstnanecké granty mi daly možnost se hrdě přihlásit k tomu, že velký ČEZ umí myslet i na malý softballový spolek u nás ve městě. Díky příspěvku modernizujeme zázemí pro děti, které tak tráví čas sportem a mohou díky příspěvku ze Zaměstnaneckého grantu sportovat v hezčím a kvalitnějším prostředí. Přinesli jste radost do našeho sportování. Díky moc jménem Softballu Lobkovice!

Dita Svatošová
ČEZ, a.s.