Loading...
Během zpracování vašeho požadavku se vyskytla chyba

Je nám líto, ale během zpracování vašeho požadavku se vyskytla chyba. Můžete zkusit následující:

Nápověda
logo-cez-nadace Formuláře pro podání žádosti o nadační příspěvek

Vítejte,
vyberte si grantové řízení, ve kterém chcete podat žádost. Po vybrání grantového řízení budete vyzváni k uložení klíče, který budete následně využívat ke každému přihlášení do Vaší žádosti. Po uložení klíče pokračujte v následující záložce „Chci otevřít žádost“.
Klíč si uložte do Vašeho PC tak, abyste jej později našli. Bezpečnostní klíč neposkytujte neoprávněným osobám.

Při vyplňování žádosti nepoužívejte tlačítko „Zpět“.

Seznam grantových řízení
Grantové řízení: Začátek: Konec (včetně): Pokyny:
Informace a pokyny Uložit klíč
Zde můžete pokračovat v přípravě Vaší žádosti nebo získat informace o jejím aktuálním stavu.
Prosím, nahrajte klíč (Soubor, který jsme Vám poskytli při prvním vstupu do formuláře „nadacecez_název grantového řízení.grant“).

Remove File

Nadace ČEZ FORMS 1.0.1.16-SNAPSHOT © 2012 SEFIRA spol. s r.o.