Oranžové schody

Úvod » Vyhlašovaná grantová řízení » Oranžové schody

Nadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení Oranžové schody pro rok 2017

Grantové řízení se řídí Podmínkami grantového řízení Oranžové schody  pro rok 2017 a Grantovými pravidly Nadace ČEZ.

 • Zaměření

Grantové řízení Oranžové schody 2017 je určeno na podporu bezbariérového přístupu pro žáky, studenty a pedagogy na školách. Odstranění bariér zlepší možnosti vzdělávání žáků/studentů se zdravotním postižením, podpoří vzájemnou integraci a zajistí všem důstojné podmínky na cestě ke vzdělání.

 • Žadatel

Grantové řízení je určeno pouze pro školy kategorie B (Základní školy), C (Střední školy) D (Konzervatoře) a E (Vyšší odborné školy), dle klasifikace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 • Věnujte pozornost

Věnujte pozornost novému zákonu č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zjistěte, zda jste povinným subjektem a vztahuje se na vás povinnost zveřejňovat smlouvy nad 50 tisíc korun v registru smluv.

 • Termín vyhlášení

2. 1. - 28. 2. 2017

 • Způsob vyplnění a  podání Žádosti o nadační příspěvek

Vyplnit a podat žádost lze výhradně prostřednictvím webového formuláře na této adrese

https://www.nadacecez.cz/NadaceForms/competitions/

 

 1. K  otevření formuláře je třeba  bezpečnostní klíč, který žadatel získá při prvním vstupu do žádosti.  
 2. Klič si uložte ve svém PC tak, abyste jej později našli! Budete ho potřebovat při každém vstupu do žádosti a případném tisku. 
 3. Při vyplňování žádosti doporučujeme využít dokument Návod, jak vyplnit žádost. Bezpečně vás provede celým procesem vyplnění a podání žádosti. Maximální pozornost věnujte kapitole rozpočet nadačního příspěvku!
 • Výše nadačního příspěvku a spoluúčast žadatele

Maximální výše nadačního příspěvku na jeden zrealizovaný projekt v jednom objektu je 400.000,- Kč. Pokud žadatel zrealizuje 2 projekty v rámci jednoho objektu (například jedna plošina a jedna úprava vstupu do budovy, apod.), maximální výše nadačního příspěvku je 500.000,- Kč. Spoluúčast žadatele Nadace nevyžaduje.

 • Počet žádostí

Každý žadatel může podat v grantovém řízení Oranžové schody pro rok 2017 pouze 1 žádost

 • Vyhlášení výsledků

Všichni žadatelé budou o výsledku informováni e-mailem na adresu statutárního zástupce  a kontaktní osoby.

 • Kontakt

Tel.: 211 046 726

Email: info@nadacecez.cz

Soubory ke stažení:

Dokument Typ Velikost
Oranžové schody 2017 - Podmínky grantového řízenípdf235 kB
Oranžové schody - Návod na podání žádostipdf472 kB
Nahoru
Menu:
Copyright 2017 Nadace ČEZ | Všechna práva vyhrazena | www.cez.cz Informace o webu | Mapa stránek