Zaměstnanecké granty

Úvod » Kde pomáháme » Zaměstnanecké granty

O Zaměstnanecký grant do výše až 30.000 korun může Nadaci ČEZ požádat kterákoliv veřejně prospěšná organizace, ve které se aktivně angažují  zaměstnanci Skupiny ČEZ - ať už se ve svém volném čase nezištně věnují práci s dětmi, seniory, handicapovanými, nebo aktivitám v zájmových, sportovních a dalších organizacích. Podmínkou je, aby organizace, do jejíž činnosti jsou zaměstnanci  aktivně zapojeni, požádala Nadaci ČEZ o grant a zaměstnaci i přidali své doporučení.

Zaměstnanecké granty 2016

Přijali jsme 271 žádostí neziskových organizací. Do hlasování o Zaměstnaneckých grantech se zapojilo 8009 kolegů, kteří svými 17 404 hlasy přispěli k rozhodnutí správní rady Nadace ČEZ. Ta rozhodla o podpoře 103 projektů za více než 3 miliony korun.

Zaměstnanecké granty 2015

V zaměstnanecké anketě hlasovalo  8009 zaměstnanců. Schváleno bylo celkem 101 projektů v celkové částce 3 010 472 Kč. I letos tvoří téměř polovinu schválených žádostí podpora sportovních klubů, v četnosti následují volnočasové aktivity, pomoc potřebným a dobrovolní hasiči.

Zaměstnanecké granty 2014

V zaměstnanecké anketě hlasovalo  6452 zaměstnanců. Správní rada  vzala výsledky ankety v úvahu a schválila 105 projektů v celkové částce 3 027 663 Kč. Největší podporu získaly sportovní kluby, jejich projekty tvořily celou polovinu schválených projektů. Nejúspěšnější byli kolegové ze severní Moravy, získali 25 grantů, dále Dukovany (19) a severní Čechy (16).

Zaměstnanecké granty 2013

Celkem jsme přijali 253 kompletních žádostí, které splnily podmínky grantového programu. V zaměstnanecké anketě hlasovalo 5024 zaměstnanců. Správní rada posoudila všech 253 žádostí, přičemž vzala v úvahu výsledky ankety. Celkem  schválila 107 projektů v celkové částce 3 041 085 Kč. O úspěchu mohli své organizace informovat sami zaměstnanci – patroni projektů.

Nahoru
Menu:
Copyright 2017 Nadace ČEZ | Všechna práva vyhrazena | www.cez.cz Informace o webu | Mapa stránek