Informace pro úspěšné žadatele

Úvod » Pro žadatele / příjemce » Pro příjemce nadačního příspěvku

Na těchto stránkách  naleznete  důležité informace, které Vám pomohou úspěšně zvládnout administraci získaného nadačního příspěvku.

Aktuálně pro příjemce nadačních příspěvků

  • Z kapacitních důvodů není možné reagovat na  e-mailové žádosti o předběžnou kontrolu vyúčtování!  Žádáme příjemce nadačních příspěvků, aby vyúčtování zasílali výhradně v listinné podobě.
  • Pokud došlo v průběhu realizace projektu ke změnám od data podpisu Smlouvy (např. změna statutárního zástupce či sídla organizace), pak je, prosím, uveďte na formuláři Žádost o změnu a spolu s podklady (např. jmenováním) zašlete na adresu nadace. Formulář najdete na našich web. stránkách: http://www.nadacecez.cz/cs/pro-zadatele-prijemce/prijemce/formulare-pro-prijemce.html
Nahoru
Menu:
Copyright 2019 Nadace ČEZ | Všechna práva vyhrazena | www.cez.cz Informace o webu | Nastavení cookies | Mapa stránek