Další dvě bílé zebry již nepřehlédnou řidiči projíždějící ulicemi města nad soutokem Labe s Vltavou

Úvod » Pro média » Aktuality a tiskové zprávy

8. 6. 2017

Další dva rizikové přechody pro chodce jsou nyní bezpečnější pro obyvatele a návštěvníky města nad soutokem Labe a Vltavy. Město Mělník přitom na realizaci jejich nasvícení získalo finanční příspěvek ve výši 120 000 korun od Nadace ČEZ v rámci grantu Oranžový přechod. Celkové náklady pak činily něco málo přes 160 000 korun. Na rozdíl od podobných tří přechodů ve městě, nemají ovšem sloupy veřejného osvětlení oranžovou, nýbrž černou barvu.

„Nově nasvícené bílé zebry se nacházejí v Krombholcově a Fibichově ulici, tedy v městské památkové zóně. Proto jsou nasvětlovací sloupy po dohodě s odborem památkové péče černé barvy. Lépe tak zapadají do historického koloritu,“ osvětlil barevnou odlišnost Lukáš Kuda, manažer rozvoje města Mělníka. Jak dodal, oba přechody se nacházejí v těsné blízkosti komplikované křižovatky s Pražskou ulicí.

„Navázali jsme přitom volně na projekt Oranžových přechodů v blízkosti dvou základních a jedné střední školy, které jsme díky Nadaci ČEZ mohli nasvítit již v roce 2015, a to v ulicích Pražská, Českolipská a O. Wenzla,“ poznamenal dále Lukáš Kuda. Také v případě nově nasvícených přechodů se podle něj výrazně zvýší hlavně bezpečnost dětí a mládeže. „Nacházejí se totiž nedaleko dvou základních a jedné speciální školy a také na trase do knihovny, kulturního domu a regionálního muzea.“

Podle odborníků na bezpečnost v dopravě dokáže kvalitně osvětlené přechody snížit počet střetů motoristů s chodci až o pětašedesát procent. Proto již v roce 2013 Nadace ČEZ vyhlásila první grantové řízení pojmenované Oranžový přechod. Dopravní policie a BESIP vytipovaly 70 nejnebezpečnějších přechodů a veřejnost pak měla možnost svými hlasy rozhodnout, který z nich dostane prostřednictvím nadační podpory osvětlení. V současné době o grant žádají na doporučení krajských koordinátorů organizace BESIP Ministerstva dopravy ČR, s nimiž Nadace ČEZ spolupracuje, přímo města či obce.

„Oranžové přechody se již tehdy setkaly s velkým ohlasem měst a obcí i samotné veřejnosti. Snažíme se tedy systematicky postupovat v duchu základního pravidla bezpečnosti na silnicích „vidět a být viděn“ a kritická místa postupně osvětlovat. Neosvětlených, a tedy nebezpečných přechodů je však stále hodně a jsme si vědomi toho, že nás ve spolupráci s městy a obcemi po celé republice čeká ještě mnoho práce,“ uzavřela Michaela Žemličková, ředitelka Nadace ČEZ.

Ve Středočeském kraji se oranžové přechody již nacházejí v Benešově, Bořanovicích, Březnici, Dobříši, Jesenici, Kamenici, Kladně, Líbeznicích, Mělníku, Mukařově, Tlustici a Týnu nad Vltavou. Přímo v hlavním městě jsou pak dva, a to v Městské části Praha 10 a Městské části Praha 5.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro střední a severní Čechy


Fotografie

Nahoru
Menu:
Copyright 2017 Nadace ČEZ | Všechna práva vyhrazena | www.cez.cz Informace o webu | Mapa stránek