Hoblovky, vrtačky i brusky… V olomoucké škole pro sluchově postižené vybudovali dílny

Úvod » Pro média » Aktuality a tiskové zprávy

6. 4. 2017

Žáci střední školy, základní školy a mateřské školy pro sluchově postižené v Olomouci si v úterý 4. dubna poprvé vyzkoušeli nové dílny. Na jejich vybavení přispěli uživatelé mobilní aplikace EPP – Pomáhej pohybem. Díky jejich sportovnímu úsilí věnovala Nadace ČEZ škole 100 000 korun.

Pro děti se sluchovým, zrakovým, mentálním nebo kombinovaným postižením je důležité, aby rozvíjely svoji manuální zručnost a praktické dovednosti. Zkušenosti, které získají během výuky v dílnách, využijí v každodenním životě a také jim usnadní začlenění do společnosti.

„Z příspěvku jsme pořídili například hoblovky, sloupové vrtačky, brusky, ale i materiál, ať už jde
o dřevo, kov, sklo či vosk. Součástí nákupu byly i pomůcky zajišťující bezpečnost žáků. Všechno zařízení jsme vybírali s ohledem na to, aby je mohli využívat naši žáci s různými druhy a stupni postižení,“ řekla ekonomka školy Radka Štarnovská. Nově vybavené dílny využijí především děti z dvouleté praktické střední školy, ale navštěvovat je budou i ostatní žáci, takže je bude využívat zhruba 120 dětí.

Nadace ČEZ nákup vybavení výtvarné a řemeslné dílny podpořila prostřednictvím projektu EPP – Pomáhej pohybem. Uživatelé této aplikace vysportovali pro školu částku 100 000 korun. „Díky aplikaci EPP jsem se po letech vrátila k běhání a za to jsem moc ráda. Ale co je hlavní, školní dílny pomohou našim žákům v přípravě na samostatný život. Tedy život s co nejmenším množstvím omezení, co nejméně závislý na druhých.“ uvedla ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

Prostřednictvím mobilní aplikace EPP – Pomáhej pohybem může veřejně prospěšné projekty podpořit každý v průběhu celého roku. Stačí si ji nainstalovat do svého telefonu
a vlastními výkony sbírat body pro vybraný neziskový projekt. Aplikace zaznamenává například běh, chůzi, lyžování, jízdu na kole nebo nově také tanec. Přehled všech ukončených i aktuálních projektů, ze kterých si uživatelé v rámci své sportovní podpory mohou vybírat, nabízí speciální microsite www.pomahejpohybem.cz i samotná aplikace.

  

Kontakty:

Nadace ČEZ                    Skupina ČEZ                    SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené v Olomouci

Daniel Novák                    Marie Pásková                  Radka Štarnovská

Tel: 724 446 611              Tel: 736 232 306               Tel: 778 768 650

daniel.novak01@cez.cz   marie.paskova@cez.cz     radka.starnovska@sluch-ol.cz


Fotografie

Nahoru
Menu:
Copyright 2017 Nadace ČEZ | Všechna práva vyhrazena | www.cez.cz Informace o webu | Mapa stránek