Poprvé na vlastních nohou. Opavská škola má rehabilitační oblečky, které dokáží divy

Úvod » Pro média » Aktuality a tiskové zprávy

26. 1. 2017

Takřka jako zázrak vypadá terapie v Základní škole pro tělesně postižené v Opavě. Díky speciálním oblečkům pro synergickou reflexní terapii se imobilní děti dokáži postavit na vlastní nohy bez strachu či bolesti. Nákup oblečků i dalších rehabilitačních pomůcek podpořili lidé, kteří měli v životě více štěstí a mohou sportovat. V mobilní aplikaci EPP – Pomáhej pohybem vyběhali, vyšlapali a vyskákali body, které pak Nadace ČEZ převedla na potřebné finance.

Opavská škola se stará o děti s tělesným postižením nebo poruchou autistického spektra i o jinak hendikepované děti. Součástí školy je také moderně vybavená rehabilitace, žáci jsou v trvalé péči odborných lékařů a erudovaných fyzioterapeutů. „Abychom mohli poskytovat našim žákům co nejlepší péči, musíme stále zlepšovat formy práce a orientovat se v trendech rehabilitační péče, které moderní doba přináší. Proto jsme se rozhodli požádat Nadaci ČEZ o příspěvek na pořízení specializovaných rehabilitačních pomůcek, které byly pro náš rozpočet příliš nákladné,“ řekla ředitelka školy Silvie Häuserová.

Škola získala od Nadace ČEZ finance na dva oblečky pro synergickou reflexní terapii, které usnadňují práci fyzioterapeutům a umožňují imobilním dětem „stát na vlastních nohou“. Oblečky spolu s dalšími prostředky pomáhají ke zlepšení koordinace a prostorového vnímání dětí, posilují jejich svalovou hmotu a obnovují správné pohybové návyky. Peníze vystačily také na speciální PANat dlahy, které podporují motorický vývoj dětí s mozkovými hybnými poruchami.

Spolupráce s energetiky si škola váží. „Ceníme si toho, že nejde o jednorázové dary, ale o dlouhodobou podporu. V minulých letech nám Nadace ČEZ pomohla například s financováním osobní asistence pro žáky se souběžným postižením více vadami, přispěla nám také na nákup sportovního vybavení,“ dodala Silvie Häuserová.

Loňský projekt, tedy nákup speciálních rehabilitačních oblečků, podpořili lidé využívající při monitoringu svých fyzických aktivit aplikaci EPP – Pomáhej pohybem. Aplikace funguje jako klasický sporttracker, jenž zaznamenává a generuje statistiky osobních výkonů dle různých hledisek. Přehled všech ukončených i aktuálních projektů, ze kterých si uživatelé v rámci své sportovní podpory mohou vybírat, nabízí speciální microsite www.pomahejpohybem.czi samotná aplikace ČEZ EPP. „Mám radost, že se opavským pedagogům a fyzioterapeutům náročná práce s hendikepovanými dětmi daří a že jim k tomu můžeme svým dílem pomoci,“ uvedla ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

 

Kontakt:

Nadace ČEZ                                   Skupina ČEZ                                 ZŠ Opava, Dostojevského 12       

Daniel Novák                                   Vladislav Sobol                               Silvie Häuserová

Tel: 724 446 611                             Tel: 725 595 417                            Tel.: 553 610 775

daniel.novak01@cez.cz                  vladislav.sobol@cez.cz                  hauserovas@skolaprotp.cz


Fotografie

Nahoru
Menu:
Copyright 2017 Nadace ČEZ | Všechna práva vyhrazena | www.cez.cz Informace o webu | Mapa stránek